برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه مشاهداتی شارش و تلاطم در لایه مرزی در یک منطقه با توپوگرافی پیچیده

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: بيدختي ع.,ثقفي محمدعلي
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس ديناميك شاره ها
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فیزیک ایران
زمان:  1383دوره 9
 
چکیده: 

هدف از اين مطالعه، بررسي ساختار قائم و تغييرات زماني (شبانه روزي) شارش و تلاطم در منطقه شهري با توپوگرافي پيچيده تهران است. به اين منظور از اندازه گيري هاي انجام شده توسط دستگاه سودار (مدل (PA1 و همچنين ايستگاه هواشناسي موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران در تاريخ هاي 20 تا 24 آگوست 2002، استفاده شده است. روزهايي انتخاب شده اند كه سامانه همديدي در منطقه وجود نداشته، آسمان صاف بوده و باد سطح 10 متر از 5 متر بر ثانيه فراتر نرفته و رطوبت نسبي پايين باشد؛ طوري كه گردش هاي محلي اثر غالب داشته باشند. نمايه هاي قائم كميت هاي تلاطمي نشان مي دهند كه در نزديك سطح زمين، شارش چينه بندي شده و از آنجايي كه شارش ها در منطقه شيبدار بيشتر توسط واداشت گرمايي شبانه روزي ايجاد مي شوند، هنگام روز از سمت حوزه شهري تهران به كوه و هنگام شب در جهت معكوس جريان مي يابند. بايد توجه داشت كه به دليل شهري بودن منطقه و اثر جزاير گرمايي، تغييراتي در نحوه شارش جريان نسبت به حالت ايده آل رخ مي دهد. كميت هاي مختلف، تغييرات شبانه روزي تقريبي از خود نشان مي دهند. نمودارهاي sv،su  و sw، نشان مي دهند كه تلاطم طي شب تقريبا مداومت دارد، ولي نسبت به روز تضعيف شده است. نمودار TKE نشان مي دهد كه زمان بيشينه شدن اين كميت با كمينه شدن`Rig مصادف است و برعكس. اين موضوع، بيانگر افزايش انرژي چنبشي تلاطمي هنگام روز و كاهش آن طي دوره پايدار شبانه است. با توجه به اين كه داده هاي سودار، متوسط هاي 15 دقيقه اي هستند، نوسان هاي تلاطمي و امواج دروني با بسامد بالا خودبه خود حذف مي شوند. از طرفي اين داده ها، متوسط هاي فضايي 25 متري هستند كه حذف لايه هاي احتمالي تلاطمي موجود در اين محدوده متوسط گيري را در پي خواهد داشت. اين متوسط گيري، سبب ايجاد اعداد ريچاردسون بزرگ خواهد شد كه در نمودار مربوط به`Rig مشاهده مي شود. با توجه به كوهستاني بودن منطقه، باد از شيب هاي مختلف، سرچشمه گرفته و مي تواند موجب لايه اي شدن نمايه باد گردد (مونتي و همكاران، 2002). البته ساختار امواج دروني ايجاد شده نيز مي تواند سبب به وجود آمدن اين گونه نمايه هاي باد گردد.

 
کلید واژه: توپوگرافي پيچيده، منطقه شهري، سودار، تلاطم، امواج دروني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 62   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی