برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی کمی و کیفی اسانس حاصل از یک اکوتایپ خاص آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) به روش تقطیر با آب

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: گواهيان محسن*,فرحناكي عسگر,مجذوبي مهسا,سحرخيز محمدجمال,مصباحي غلامرضا
 
 *شيراز، باجگاه، دانشکده کشاورزي دانشگاه شيراز، بخش علوم و صنايع غذايي
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 

گياه آويشن شيرازي با نام علميZataria multiflora  و از تيره ي نعناعيان مي باشد. معمولا مهمترين ترکيب اسانس آويشن ترکيبات فنولي مانند تيمول و کارواکرول مي باشد. مقدار اين ترکيبات شديدا به شرايط اقليمي و محل رويش بستگي داشته و بين 20 تا 70 درصد متغير است. در اين پژوهش گياه آويشن شيرازي در مرحله گل دهي کامل از مناطق کوهستاني استان فارس با 2205 متر ارتفاع از سطح دريا، '46 52o طول شرقي و '43 29o نيمکره شمالي جمع آوري گرديد و پس از انجام مراحل آماده سازي با استفاده از خشک کن کابينتي در دماي 30 درجه سانتي گراد و سرعت جريان هواي 1.5 متر بر ثانيه به مدت 48 ساعت خشک گرديد. اسانس گيري به روش تقطير با آب انجام شد. نتايج نشان داد که به طور متوسط هر بوته آويشن حاوي 12 ±35.64%  وزني سرشاخه گلدار بود که از اين سرشاخه هاي گلدار به روش تقطير با آب به ميزان 0.25± 3.72% اسانس حاصل شد. همچنين پارامترهاي ديگري از جمله زمان آغاز استخراج اسانس، کل زمان استخراج اسانس و سرعت اسانس گيري بررسي گرديد. خصوصيات فيزيکي اسانس حاصله (ضريب شکست، دانسيته و رنگ) اندازه گيري شد. همچنين مکانيسم استخراج اسانس از اندامهاي گياه توسط تصاوير ميکروسکوپ الکتروني بررسي شد. آناليز اسانس با استفاده از دستگاه GC و GC-MS نشان داد که لينالول (63.14%) به عنوان ترکيب عمده اسانس حاصل از اين اکوتايپ مي باشد و مقدار تيمول آن تنها 1.5% به دست آمد. نتايج اين تحقيق علاوه بر مشخص نمودن پارامتر هاي اسانس گيري از اين اکوتايپ و مکانيسم استخراج اسانس، بيانگر تفاوت ترکيبات اسانس اين اکوتايپ آويشن در مقايسه با ديگر اکوتايپ هاي گزارش شده است.

 
کلید واژه: آويشن شيرازي، اکوتايپ، تقطير با آب، ميکروسکوپ الکتروني روبشي، آناليز کروماتوگرافي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 151  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی