برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

شناسايي ترکيبات شيميايي و بررسي اکولوژيکي گونه دارويي Stachys inflata Benth

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: كهندل اصغر*,خليقي سيگارودي فرحناز,پيروزي نغمه
 
 *پژوهشکده مطالعات توسعه جهاددانشگاهي واحد تهران
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 

گياه سنبله اي ارغواني ،يک گونه دارويي مي باشد که در نواحي البرز شمالي و مرکزي ،حوالي تهران و کرج،قزوين،قم،اصفهان،تبريز،اروميه، همدان و شيراز انتشار يافته است.گياهان جنس سنبله اي در درمان جراحتهاي پوستي،بيماريهاي کبدي و کليوي،آرام بخش و پايين آورنده فشارخون و همچنين به عنوان ضد درد و التهاب در طب سنتي مصرف مي شوند.هدف از اين مطالعه بررسي ترکيبات شيميايي قسمت هاي هوايي گياه و اکولوژيکي گونه دارويي گياه سنبله اي ارغواني با نام علمي Stachys inflate از خانواده(Lamiaceae) بود. اسانس گياه به روش تقطير با آب با استفاده از دستگاه کلونجر تهيه شد. ترکيبات شيميايي اسانس با کمک دستگاه هاي کروماتوگرافي GC و GC/MS آناليز گرديد. موارد مورد تحقيق رويشگاه اين گياه عبارت بودند از: درصد شيب، جهت جفرافيايي، بافت خاک، اقليم، متوسط بارندگي سالانه، ميانگين درجه حرارت ، همچنين با استفاده از دستگاه GPS مختصات جفرافيايي رويشگاه مورد نظر و ارتفاع از سطح دريا مشخص گرديد و خواص دارويي گونه فوق نيز با استفاده از منابع بررسي شد. 53 ترکيب که جمعا 91.01 درصد ترکيبات اسانس را شامل مي شدند، شناسايي گرديدند. ترکيبات اصلي تشکيل دهنده اسانس گياه شامل آلفا-پينن (19.02 درصد)، دلتا-3-کارين(10.18 درصد)، ليمونن (8.27 درصد)، اسپاتولنول(6.13 درصد) و جرماکرين-دي(5.31 درصد) بودند. در اين ميان بيشترين ترکيبات مربوط به هيدروکربن هاي مونوترپنه 63.17 درصد و سزکوئي ترپن هاي اکسيژنه 19.46 درصدبودند. ساير ترکيبات شامل هيدروکربن هاي سزکوئي ترپني 11.37 درصد، مونوترپن هاي اکسيژنه (2.76 درصد) و ترکيبات غير ترپنوئيدي (1.24 درصد) مي شدند. اين گياه معرف شرايط اقليمي خشک سرد بوده، در بستر خاکهاي شني-سيلت، شيب 60- 30 درصد، جهت شيب شرق، دامنه ارتفاعي بين 1800 و 1600 متر از سطح دريا، متوسط بارندگي 229.4 ميليمتر و ميانگين حداقل و حداکثر درجه حرارت ساليانه 4.2 و 22.9 درجه سانتي گراد رويش مي يابد. از نظر خواص درماني قسمت مورد استفاده گياه سرشاخه هاي گلدار گياه است، بنابراين تحقيقات علمي نشان داده اند که اين داراي اثرات:ضد التهاب،ضد ميکروبي، ضد درد مي باشد و در درمان بيماريهاي تنفسي و آرتريت مصرف مي گردد .همچنين گونه هاي ديگر اين جنس نيز خواص دارويي دارند که در جاي خود به خواص هر يک از آنها اشاره شده است.بنابرابن با توجه به اهميت اين گونه از نظر دارويي، به مطالعات و تحقيقات بيشتري در رابطه با ويژگيهاي اکولوژيکي و ترکيبات شيميايي آن نياز است.

 
کلید واژه: ترکيبات شيميايي، اکولوژيکي ،گونه دارويي، Stachys inflata
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 363  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی