برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه اکولوژيکي گونه دارويي آويشن کرماني (Thymus carmanicus) در منطقه خوانسار اصفهان

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: صفايي ليلي*,شريفي عاشورآبادي ابراهيم
 
 *اصفهان، شهرک اميريه، مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي اصفهان
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 

اين مطالعه به منظور بررسي و شناسايي مناطق پراکنش و ويژگيهاي اکولوژيک آويشن کرماني (Thymus carmanicus)در استان اصفهان طي سالهاي 1382 تا 1385 انجام گرفت. به همين منظور با استفاده از منابع علمي مختلف و اطلاعات افراد متخصص نقاط پراکنش گياه در استان مشخص و يک منطقه به عنوان رويشگاه تيپيک و انجام مطالعات پايه انتخاب شد. در رويشگاه، نسبت به پلات گذاري و ثبت تعدادي از ويژگي ها از جمله وضعيت خاک، زمين شناسي، گونه هاي همراه، عوامل اقليمي، بارندگي، توپوگرافي، مراحل فنولوژيک، تراکم و درصد پوشش اقدام گرديد. نتايج نشان داد که رويشگاه آويشن کرماني داراي اقليم رويشي نيمه خشک سرد (آمبرژه)، ميزان بارندگي سالانه 303.6 ميلي متر، ارتفاع 3200 متر از سطح دريا، شيب 30 درصد، ميانگين سطح پوشش 8.33 درصد با تراکم 0.5، خاکي کم عمق با ساختمان دانه اي ريز ضعيف، بافت لومي رسي با pH برابر 6.7 و Ec برابر 0.88 بود. مهمترين گونه هاي همراه اين گياه هزار خار (Prangos uloptera)، جاشير (Cousinia multilob)، گونه هاي گون (Astragalus spp.) و گراسها (grasses) بودند. اين گياه در رويشگاه از اوايل خرداد ماه ( دماي 20.2oc تا 20.6oc) رشد رويشي خود را آغاز کرده، اولين گلها در اوايل تير ماه ( دماي 22.5oc تا 24.6oc) تشکيل بذر در اواسط تير تا اوايل مرداد ماه ( دماي 21.7oc تا 24.2oc) و رسيدگي بذر از اواسط مرداد ماه آغاز شد و همزمان با گلدهي تشکيل و رسيدن بذر در اواسط تير ماه تا اواسط شهريور ماه ( دماي 22.5oc تا 18.6oc) ادامه داشت. بنابراين عوامل محدود کننده پراکنش T.carmanicus در منطقه مورد مطالعه و مناطق مشابه احتمالا ارتفاع، رطوبت تشکيلات زمين شناسي و وضعيت خاک مي باشد.

 
کلید واژه: Thymus carmanicus jalas، اکولوژي، خوانسار اصفهان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 79  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی