برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر ضد میکروبی عصاره و الک (Allium Akaka) بر برخی از باکتری های گرم مثبت و منفی و شناسایی مواد تشکلیل دهنده آن

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: صالحي ميترا*,نويدي قهرودي مريم,سليم پور فهيمه
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 

زمينه و هدف: امروزه به علت مشکلات زياد از جمله عوارض جانبي و مقاومت باکتري ها به انتي بيوتيک ها توجه زيادي به طب سنتي و درمان بيماري ها با استفاده از گياهان دارويي شده است. والک با نام علمي Allium Akaka از خانواده Liliaceae از جمله گياهاني است که به علت داشتن مواد سولفوردار داراي خواص ضد ميکروبي قوي ميبا شد. در اين پژوهش اثرات آنتي ميکروبيال عصاره اتانولي والک به صورت invitro مورد مطالعه قرار گرفت. روش بررسي: در اين تحقيق گياه والک از ارتفاعات اطراف تهران جمع آوري شد سپس برگ هاي آن خشک و آسياب شدند و عصاره گيري توسط حلال اتانل در دستگاه سوکسله در مدت 12 ساعت انجام شد پس از آن عصاره حاصل شده توسط دستگاه Rotary Evaporatory تغليظ شد خاصيت ضد باکتري عصاره اتانولي و الک بر روي سويه هاي استاندارد گرم مثبت استافيلوکوکوس اورئوس، باسيلوس سوبتيس وگرم منفي سودوموناس آئروژنيورا, سالمونلاتيفي به سه روش چاهک (Well assay method)، روش انتشار ديسک(disc method)  و تعيين حداقل غلظت مهار کننده يا(Minimum inhibitory concentration) MIC   به روش تهيه رقت در لوله(Broth dilution test)  مورد بررسي قرار گرفت. يافته :بررسي نتايج، مبيين وجود خاصيت مهار کنندگي عصاره اتانلي بر روي تمام باکتري هاي مورد مطالعه مي باشد که کمترين غلظت مهاکنندگي در مورد استافيلوکوکوس اورئوس 62.5 ميلي گرم بر ميلي ليتر مشاهده شد و در مورد باکتري هاي گرم منفي کمترين غلظت مهار کنندگي در مورد سالمونلا 125 ميلي گرم بر ميلي ليتر بود، شناسايي ترکيبات متشکله در اين گياه با استفاده از دستگاه کروماتوگرافي گازي (GC) وکروماتوگرافي گازي متصل به طيف سنج جرمي (GC/MS) انجام شد و مشخص شد که ترکيبات سولفيدي بخش مهمي از ترکيبات عصاره را شامل شده است.

 
کلید واژه: Allium Akaka ،LiLiaceae، عصاره اتانولي، آنتي باکتريال، GC/MS
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 312  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی