برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مقایسه فیلوژنتیکی ژن های درگیر در بیوسنتز آنتوسیانین در گیاه قره قات (Vaccinium myrtillus) با سایر گیاهان

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: صادقي محمدي صنم,ابراهيمي اصغر,مهنا ناصر*,كاظمي تبار سيدكمال
 
 *گروه علوم باغباني، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تبريز
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 

گياهان هزاران نوع محصول طبيعي را به عنوان غذا، مواد داروئي، رنگ، طعم دهنده و غيره سنتز مي کنندکه به طور کلي اين ترکيبات در دو گروه عمده متابوليت هاي اوليه و ثانويه قرار مي گيرند. متابوليت هاي ثانويه که از تغيير بيوسنتز متابوليت هاي اوليه به دست مي آيند، به عنوان ترکيبات فرعي و انتهايي متابوليسم اوليه در نظر گرفته مي شوند. متابوليت هاي ثانويه عمدتا در گونه ها و خانواده خاصي از سلسله گياهان توليد مي شوند و نقش مهمي در طول چرخه زندگي گياه، ايجاد کيفيت مواد غذايي، توليد دارو، رنگ ها و غيره دارند. با توجه به اينکه گياهان داروئي از لحاظ ميزان اين نوع متابوليت ها بسيار غني مي باشند، بررسي متابوليت هاي ثانويه در اين نوع گياهان موضوع جالبي براي تحقيقات از طريق فنون ملکولي و مهندسي متابوليت هاي ثانويه محسوب مي شود. از عمده متابوليت هائي که ژن هاي دخيل در مسير بيوسنتز آن در سطح وسيعي مورد مطالعه قرار گرفته است، فلاونوئيدها و آنتوسيانين ها مي باشند. آنتوسيانين ها از جمله ترکيبات طبيعي گياهي هستند که مسوول ايجاد رنگ آبي، بنفش و قرمز در گل ها و ميوه ها بوده و همچنين داراي خاصيت آنتي اکسيدانتي بالائي براي سلامتي بشر مي باشند. با توجه اين ويژگي ها، اکثر ژن هاي درگير در مسير بيوسنتز آنتوسيانين ها همسانه سازي شده و مطالعات فراواني در سطح بيوشيميايي، ملکولي و ژنتيکي روي آنها صورت گرفته است. گياه داروئي قره قات (Vaccinium myrtillus) با توجه به حجم بالاي آنتوسيانين آن بسيار مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است. در اين تحقيق، به منظور بررسي ژن هاي درگير در مسير بيوسنتز آنتوسيانين در اين گياه با استفاده از روش هاي بيوانفورماتيکي و داده هاي موجود در پايگاه هاي داده هاي مولکولي، توالي پروتئين هاي مربوطه با استفاده از شماره دسترسي از پايگاه هاي داده به دست آورده و از طريق نرم افزارهاي بيوانفورماتيکي و همرديفي پروتئين هاي مشابه در ديگر گونه ها از جمله آرابيدوپسيس، سيب، انگور، توت فرنگي، پرتقال، ذرت، جو و غيره تجزيه و تحليل گرديده، درخت فيلوژنتيکي براي هر يک از پروتئين ها ترسيم و در نهايت، نتايج بدست آمده مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

 
کلید واژه: آنتوسيانين، قره قات، بيوانفورماتيک، درخت فيلوژنتيکي، همرديفي، متابوليت هاي ثانويه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 214  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی