برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مروری بر توانمندی های فناوری RNA تداخلی خاموشگر در مهندسی متابولیت های گیاهان دارویی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: شكري احسان*,نصيري نجمه,نعمت زاده قربانعلي,كاظمي تبار سيدكمال
 
 *دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري، پژوهشکده برنج و مرکبات
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 

فرونشاندن ژن بواسطه RNA يا تداخل در RNA (RNA interference)، يکي از فرآيندهاي تخريب RNA و خاموشي ژن پس از نسخه برداري (PTGs: Post Transciptional Gene Silencing) در سلول هاي زنده است که در طي آنRNA هاي ويروسي يا mRNAهاي نسخه برداري شده از اندوژن هايي (Endogenes) كه محصول آنها، مورد استفاده نمي باشد، تخريب و خاموش مي شوند. اين پديده داخل سلولي، که نقش مهمي در کنترل و تنظيم شبکه پيچيده بيان ژن ايفاء مي کند، در سال هاي اخير به تکنولوژي قدرتمندي تبديل شده است که از طريق بکارگيري تکنيک هاي آن، امکان مهندسي سريع مسيرهاي بيوسنتزي ميسر گرديده است. در اين فرآيند، RNA هاي کوتاه تداخلگر (siRNAs: Small interference RNAs) حاصله از عمل آنزيم Dicer بر روي سوبستراهاي ريز RNA و RNAهاي طويل دو رشته اي، پس از اتصال به کمپلکس خاموشي القائي (RISC) RNA، باعث هدايت اين مجموعه ريبونوکلئوپروتئيني به محل mRNA هدف مي شوند. با اتصال کمپلکس به منطقه مکمل siRNA در mRNA نواحي دو رشته اي بر روي mRNA هدف ايجاد شده و باعث مي گردد اجزاء کاتاليکي کمپلکس خاموشي القائي RNA، که پروتئين هايي از خانواده آرگونات ها هستند، وارد عمل شوند و mRNA هدف را برش داده و خاموش کنند. بنابراين RNAi يک سيستم حذف کننده ژن نيست، بلکه باعث غير فعالسازي و سرکوب ژن مي شود. در تحقيقات اخير، با تغيير گرايش ژن نسبت به پروموتور و همسانه سازي آن بصورت معکوس در يک وکتور بياني مناسب، موجب ايجاد mRNA آنتي سنس، که مکمل معکوس mRNA ايجاد شده توسط نسخه طبيعي ژن است، مي شوند و از اين طريق خاموشي ژن القاء مي گردد. تکنولوژي RNAi، دانشي کاربردي است که حوزه مطالعه آن در زمينه هاي مختلف، بررسي سيستماتيک بيان ژن، تعيين کارکرد ژن، مهار ژن، القاء بيش بياني و کاهش در بيان ژن رو به گسترش است. اگرچه کاربرد RNAi در مهندسي و تغيير مسيرهاي بيوسنتزي در گياهان دارويي، هنوز در آغاز راه خود قرار دارد، اما پيشرفت هاي اخير چشمگير و اميدبخش بوده است. غير فعالسازي آنزيم هاي (Cordeinine reductase) COR و (Berberine Bridge Enzyme) BBE که در بيوسنتز آلکالوئيدهاي مورفين و کدئين نقش دارند در گياه خشخاش (Papaver somniferum)، و غير فعال نمودن ژن توليد کننده ماده دامارندول (Dammarenediol) که پيش ساز ترکيبات جينوسايدهاي تيپ Rb در گياه جين سينگ مي باشد و همچنين توليد آلکالوئيدهاي غير طبيعي در ريشه هاي موئين گياه پروانش (Catharanthus roseus) از موارد موفقيت آميز کاربرد تکنولوژي RNAi در گياهان دارويي است. کميت و کيفيت پايين ماده موثره، آلودگي با ترکيبات ناخواسته و سمي، مجهول بودن عملکرد برخي ژن ها در گام هاي بيوسنتزي و دشوار بودن بهنژادي از طريق روش هاي اصلاح کلاسيک و موتاسيون، چالش هاي بزرگ و گاها بدون جواب در حيطه تحقيقات گياهان دارويي هستند که تکنولوژي RNAi راه حل هاي سريع و مناسبي براي پاسخ به آن دارد.

 
کلید واژه: RNAi ،siRNA ،RISC، مهندسي متابوليت ها، گياهان دارويي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 300  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی