برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تغییرات ماده موثر پونه آبی (Mentha aquatica) با استفاده از کلشی سین

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: شريف نتاج خديجه,كاظمي تبار سيدكمال,ابراهيمي محمدعلي,بخشي خانيكي غلامرضا
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 

پونه آبي با نام علمي (Mentha aquatica) نوعي گياه معطر از خانواده Lamiacae مي باشد که قسمت هاي مختلف آن داراي تانن، مواد رزيني، پکتيکي، قند و اسانس است. مقدار اسانس و مواد موثر گياه بر حسب واريته هاي مختلف گياه متفاوت است و محلولهاي شيري آن داراي 1, 8- cineole به ميزان %27.2، Mentho phuran به ميزان %23.2، B.Caryophyllen به ميزان %12.8 و limonene به ميزان %5.2 مي باشد.بر اساس تحقيقات انجام شده افزايش در سطح پلوئيدي اغلب منجر به افزايش ماده خشک گياه و متابوليت هاي ثانويه مي شود، همچنين با توجه به آنکه بيشترين مواد موثره، در برگ ها و ساقه ها وجود دارد به نظر مي رسد تغييرات مورفولوژيک خاص در اين قسمت ها که گاه با پلي پلوئيدي همراه است، موجب تغيير در ميزان ماده موثره گياه مي شوند. به همين دليل در اين تحقيق به منظور بررسي پلي پلوئيدي و تغييرات مورفولوژيک و تاثير آن بر تغيير در ماده موثره پونه آبي با توجه به تاثيرگذاري ماده شيميايي کل شي سين مطالعه اي در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري و دانشگاه پيام نور واحد کرج انجام شد، که اين بررسي بصورت آزمايش فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي انجام شد که در آن فاکتور اول شامل تيمار کل شي سين در 4 سطح (غلظت هاي صفر، 0.1، 0.2 و 0.4 درصد) و فاکتوردوم شامل تيمارزمان در 4 سطح (در زمان هاي 4، 8، 16 و 32 ساعت) با تعداد 5 تکرار انجام گرفت. با بررسي ميزان اسانس نمونه هاي تيمار شده به روش تيتراسيون اختلاف بين سطوح مختلف القا کننده و همچنين اثر متقابل غلظت و زمان معني دار تشخيص داده شد و بيشترين تغيير مربوط به سطوح غلظت 0.4 درصد کلشي سين در مدت زمان 16 ساعت به دست آمد.

 
کلید واژه: پونه آبي، پلي پلوئيدي، کلشي سين، موتاسيون
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 138  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی