برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثرات آنتی دیابتیک عصاره هیدرو الکلی گیاه جاشیر در مقایسه با انسولین

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: فرخي فرح*,كفاش فرخد نجمه,توگمه چي امير,سلطاني بند خسرو
 
 *گروه زيست شناسي، دانشگاه اروميه
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 

ديابت يک ناهنجاري متابوليکي است که با هيپرگليسمي ناشي از نقص در ترشح، عمل انسولين و يا هر دو مشخص مي گردد. اکثر گياهان دارويي منابع غني از آنتي اکسيدان هاي طبيعي هستند که در طب سنتي براي درمان بسياري از بيماري ها از جمله ديابت به کار مي روند. گياه جاشير با نام علمي Prangus ferulacea گياهي است پايا از خانواده چتريان که تا کنون خواص دارويي متعددي از آن گزارش شده است. وجود ترکيبات فنولي و خواص آنتي اکسيداني اين گياه، لزوم بررسي نقش آنتي ديابتيک آن را در موش هاي صحرايي ديابتي شده با آلوکسان تاييد مي کند. در اين تحقيق 40موش صحرايي ماده بالغ در محدوده وزني 200±20 گرم از نژاد wistar به طور تصادفي در پنج گروه هشت تايي غير ديابتي، ديابتي بدون تيمار، ديابتي تيمار شده با انسولين، ديابتي تيمار شده با عصاره هيدروالکلي ريشه گياه جاشير (به ميزان 100ميلي گرم بر کيلوگرم وزن بدن به مدت 4هفته) و ديابتي تيمار شده با عصاره هيدروالکلي ساقه و برگ گياه جاشير (به ميزان 100 ميلي گرم بر کيلوگرم وزن بدن و به مدت 4 هفته) توزيع شدند. از موش هاي صحرايي در شروع و پايان هفته هاي دوم و چهارم دوره آزمايش در حالت ناشتا از طريق سياهرگ دمي و بطن چپ قلب خون گيري به عمل آمد. در نهايت مطالعات هيستولوژيکي بر روي بافت پانکراس انجام گرفت و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل و (p<0.05) معني دار تلقي گرديد. نتايج حاکي از کاهش معني دار سطح گلوکز خون در گروه هاي تيمار شده با عصاره گياه در مقايسه با ساير گروه ها بود. بررسي هاي هيستولوژيکي نيز ترميم بافت پانکراس را در گروه هاي تيمار شده تاييد نمود. نتايج حاصل حاکي از وجود خاصيت آنتي ديابتيک در گياه مذکور بدون ايجاد عوارض جانبي مي باشد.

 
کلید واژه: ديابت، آلوکسان منو هيدرات، عصاره هيدروالکلي، جاشير، قند خون
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 97  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی