برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تحلیل دیدگاه های شهروندان شهر سنندج در مورد تولید، فراوری و مصرف گیاهان دارویی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: فتحي هادي*,سيدي محسن,لطيفي سميه,سعدي حشمت اله,بوربور امين,سلطاني ايوب
 
 *دانشگاه بوعلي سينا همدان
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 

افزايش سطح مصرف داروهاي گياهي با توجه به ظرفيت هاي کشور در توليد اين فراورده ها، نه تنها به افزايش قابليت هاي فني در کاشت، داشت، فرآوري و عرضه آن به بازار ارتباط دارد، بلکه بيشتر نيازمند تغير نگرش شهروندان نسبت به داروهاي گياهي است. به بيان ديگر مشکلات اقتصادي و بازاريابي داروهاي گياهي در ايران بيشتر موضوعي اجتماعي و فرهنگي است تا فني و تخصصي و لذا در کنار مطالعات تخصصي، جامعه دارويي کشور نيازمند مطالعات مستمر در حوزه هاي اجتماعي و فرهنگي براي پذيرش اين داروها و جايگزين نمودن آن با داروهاي شيميايي است. پژوهش حاضر به مطالعه ديدگاه هاي شهروندان شهر سنندج در مورد توليد، فراوري و مصرف گياهان دارويي با هدف بررسي راهکارهايي براي توسعه فرهنگ استفاده از اين داروها مي پردازد. اين مطالعه به شيوه پيمايشي انجام شده و از زمره تحقيقات کاربردي است. جامعه آماري تحقيق شامل کليه شهروندان شهر سنندج است که با گياهان دارويي و داروي گياهي آشنايي نسبي دارند. از اين جامعه به شيوه نمونه گيري تصادفي متناسب تعداد 121 نفر براي بررسي انتخاب شده اند. در گردآوري داده ها از مصاحبه، پرسشنامه و مطالعات اسنادي بهره گرفته شده است. پرسشنامه مورد استفاده بر اساس پيش نگاشته هاي تحقيق تهيه و روائي صوري و پاياي آن بررسي گرديده و آلفاي کرونباخ آن محاسبه و رقم 0.76 بدست آمده است. در تحليل داده ها علاوه بر روش هاي توصيفي از آزمون هاي آماري، ضرايب همبستگي و نهايتا تحليل عاملي براي دسته بندي نگرش هاي مردم در خصوص توليد، مصرف، بازاريابي و اثربخشي داروهاي گياهي استفاده شده است. نتايج مقدماتي تحقيق نشان مي دهد، بين ويژگي هاي جامعه مورد بررسي و نگرش به داروهاي گياهي ارتباط معني داري وجود دارد. در تحليل عاملي متغرهاي شکل دهنده نگرش مشخص شد، ديدگاه جامعه شهروندان سنندج را مي توان مقدمتا در چهار عامل، فرايند توليد، فرايند عمل آوري، مسائل بهداشتي و فرايند دسترسي به داروهاي گياهي خلاصه نمود. اين عوامل مجموعا بيش از 70 درصد واريانس نگرش را تبين مي نمايند. در انتهاي تحقيق با توجه به نتايج به دست آمده راهکارهايي با هدف اصلاح فرايند توليد، فرآوري و مصرف داروهاي گياهي در کشور ارائه شده است.

 
کلید واژه: داروهاي گياهي، گياهان دارويي، نگرش سنجي، استان کردستان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 119  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی