برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی فلفل سیاه بر فاکتورهای خونی موش های نر آزمایشگاهی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: فتحي زهره,اميني مهدي,مدرسي مهرداد
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 

فلفل سياه گياهي با نام علمي پيپر نيگروم و متعلق به خانواده پيپراسه است.اين گياه اثرات درماني زيادي دارد. هدف از اين مطالعه تاثير عصاره هيدروالکلي فلفل سياه بر فاکتور هاي خوني نظير گلبول سفيد، گلبول قرمز و هموگلوبين در موش هاي نر آزمايشگاهي مي باشد. اين يک مطالعه تجربي است که بر روي 40سر موش انجام گرفت. ابتدا نمونه ها بصورت تصادفي در 5 گروه ( 3 گروه تيمار و 2 گروه کنترل و پلاسبو ) تقسيم و هر گروه شامل 8 نمونه بودند. کليه نمونه ها در شرايط يکساني نگهداري شدند. عصاره هيدروالکلي فلفل سياه در دوزهاي مختلف (50-75-100 ميلي گرم بر کيلوگرم ) تهيه و به روش درون صفاقي به مدت 20 روز به گروههاي تيماري تزريق شد. از نرمال سالين نيز جهت تزريق به گروه پلاسبو (دوز صفر) استفاده گرديد. مهم ترين پارامترهايي که مورد بررسي قرار گرفت شامل تعداد گلبول هاي سفيد، تعداد گلبول هاي قرمز و ميزان هموگلوبين در مقايسه با گروههاي شاهد بودند. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار و آزمون هاي آماري تجزيه و تحليل گرديد. نتايج نشان داد تعداد گلبول هاي سفيد و قرمز با افزايش دوز تزريقي کاهش يافته است، يعني بيشترين افزايش را در دوز 50 ميلي گرم بر کيلوگرم داشته است و بيشترين کاهش در دوز 100 ميلي گرم بر کيلوگرم ديده شد. ميزان هموگلوبين نيز در دوز 75 ميلي گرم بر کيلوگرم بيشترين افزايش را داشته است. يافته هاي اين مطالعه نشان دهنده تاثير مثبت عصاره فلفل سياه در دوزهاي 50 و 75 ميلي گرم بر کيلوگرم بر فاکتور هاي خوني موش هاي نر به دليل افزايش معني دار در تعداد گلبول هاي سفيد، گلبول قرمز و ميزان هموگلوبين مي باشد.

 
کلید واژه: فاکتورهاي خوني، موش نر، عصاره فلفل سياه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 133  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی