برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه دارویی علف طلا (.Solidago Canadensis L) بر جوانه زنی و رشد علف هرز تاج خروس

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: مكي زاده تفتي مريم*,فرهودي روزبه,ربيعي محسن
 
 *تهران، کيلومتر 5 اتوبان تهران، کرج، موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور، بخش تحقيقات گياهان دارويي و محصولات فرعي
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 

آللوپاتي مي تواند پتانسيل ارزشمندي براي کنترل اقتصادي - بيولوژيکي علف هاي هرز از طريق آزادسازي مواد آللوشيميايي از گياهان زنده و يا مواد گياهي در حال تجزيه باشد. اين تحقيق با هدف بررسي تاثير عصاره هيدروالکلي ريشه گياه علف طلا با شش غلظت 0.1، 0.25، 0.5، 1، 2.5 و 5 درصد و آب مقطر(شاهد) بر جوانه زني و رشد علف هرز تاج خروس در قالب طرح کاملا تصادفي با سه تکرار انجام شد. نتايج نشان داد درصد جوانه زني و سبز شدن بذور تاج خروس در آزمايشگاه و گلخانه تحت تاثير غلظت هاي مختلف عصاره بطور معني داري کاهش يافت. جوانه زني بذور تاج خروس در آزمايشگاه تحت عصاره هايي با غلظت 1 درصد به بالا متوقف شد. غلظت هاي 0.5 و 2.5 درصد عصاره درصد سبز شدن بذور تاج خروس را در گلدان به ترتيب به ميزان 50 و 80 درصد نسبت به شاهد کاهش داد. نتايج نشان داد، طول ريشه چه و ساقه چه تاج خروس تحت غلظت هاي مختلف عصاره کاهش معني داري نشان داد بطوريکه غلظت هاي 0.1، 0.25 و 0.5 درصد عصاره گياه علف طلا طول ريشه چه تاج خروس را به ترتيب به ميزان 58، 47 و 28 درصد نسبت به شاهد و طول ساقه - چه را به ترتيب به ميزان 74، 60 و 47 درصد نسبت به شاهد کاهش داد. غلظت هاي مختلف عصاره سبب کاهش معني داري در وزن تر و خشک بوته و ارتفاع بوته هاي تاج خروس در گلدان نسبت به شاهد شد، هرچند اين کاهش در برخي غلظت ها معني دار نبود. غلظت 5 درصد عصاره علف طلا کاهشي معادل 70 درصد در ارتفاع بوته ها نسبت به شاهد ايجاد نمود. نتايج نشان داد عصاره گياه علف طلا داراي اثرات آللوپاتيکي قوي بوده و از جوانه زني و رشد علف هرز تاج خروس جلوگيري مي نمايد که اين امر مي تواند در توليد علف کش هايي با منشا طبيعي مورد استفاده قرار گيرد.

 
کلید واژه: آللوپاتي، جوانه زني، علف طلا، تاج خروس
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 98  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی