برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر تیمارهای مختلف کودی بر عملکرد و ترکیب اسانس گیاه ریحان (.Ocimum basilicu L)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: مكي زاده تفتي مريم*,نصراله زاده صفر,زهتاب سلماسي سعيد,چايي چي محمدرضا,خاوازي كاظم
 
 *تهران، کيلومتر 5 اتوبان تهران، کرج، موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور، بخش تحقيقات گياهان دارويي و محصولات فرعي
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 

در اين تحقيق اثر کودهاي زيستي، آلي و شيميايي بر عملکرد و ترکيب اسانس گياه دارويي ريحان در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار مورد بررسي قرار گرفت. تيمارهاي آزمايش شامل کود دامي، کود شيميايي، کود زيستي (مخلوطي از دو باکتري ازتوباکتر و آزوسپيريلوم) به صورت جداگانه و تلفيق با 50 درصد کود شيميايي، ورمي کمپوست به صورت جداگانه و تلفيق با 50 درصد کود شيميايي و شاهد بود. بر اساس نتايج ميزان اسانس و عملکرد اسانس بطور معني داري تحت تاثير تيمارهاي مختلف کود قرار گرفت وکاربرد کود شيميايي (1.46 درصد) و تلفيق کود زيستي به همراه 50 درصد کود شيميايي (1.41 درصد) بالاترين ميزان اسانس را توليد نمودند. بالاترين عملکرد اسانس مربوط به تيمار کود شيميايي (5.96 ليتر در هکتار) بود و پس از آن به ترتيب کود زيستي به همراه 50 درصد کود شيميايي، کود زيستي، ورمي کمپوست، کود دامي و ورمي کمپوست به همراه 50 درصد کود شيميايي بيشترين ميزان اسانس را توليد نمودند که نسبت به شاهد (3.51 ليتر در هکتار) اختلاف معني داري مشاهده شد. نتايج نشان داد تيمارهاي مختلف کود بر ترکيبات تشکيل دهنده اسانس نيز تاثير داشته و با مصرف سطوح مختلف کود ميزان اوژنول و متيل کاويکول نسبت به تيمار شاهد افزايش نشان داد. نتايج اين تحقيق حاکي از آن است که کاربرد کودهاي زيستي به تنهايي و يا در ترکيب با کود شيميايي در بهبود عملکرد اسانس گياه ريحان و همچنين درجهت پايداري توليد و حفظ محيط زيست تاثير مثبتي داشته و بنظر مي رسد کودهاي زيستي جايگزين مناسبي براي کودهاي شيميايي باشند.

 
کلید واژه: کود زيستي، ريحان، ورمي کمپوست، ازتوباکتر، آزوسپيريلوم، اسانس
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 133  
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی