برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر سه بستر خاکی بر روی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی بادرنجبویه (.Melissa officinalis L)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: مقبلي اسحاق*,فتح الهي سمانه,پيوست غلامعلي,حميداوغلي يوسف,قاسم نژاد محمود,حسيني محمدسادات
 
 *گيلان، دانشگاه گيلان دانشکده کشاورزي، گروه علوم باغباني
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 

گياهان دارويي اسانس دار نقش مهمي در زندگي انسان دارند و مصرف آن ها در دنيا و ايران از سابقه طولاني برخوردار مي باشد. بادرنجبويه يکي از گياهان مهم دارويي است که از گذشته بسيار دور مورد استفاده قرار مي گيرد. عملکرد و ميزان اسانس بادرنجبويه به طور موثري تحت تاثير نوع خاک مزرعه مي باشد. در اين تحقيق، تاثير سه نوع بستر خاکي بر خصوصيات مورفولوژيکي و فيزيولوژيکي گياه دارويي بادرنجبويه (Melissa officinalisL.) مورد بررسي قرار گرفت. آزمايش در شرايط گلخانه اي با دماي 20 تا 22 درجه سانتيگراد و درون گلدان به صورت طرح کاملا تصادفي با سه تيمار T1 (ماسه)، T2 (رس)، T3 (لوم) که هر تيمار شامل سه تکرار و هر تکرار شامل پنج گلدان بود اجرا گرديد. نشاها در مرحله اول درون گلدان نشايي کشت شدند پس از گذشت يک ماه به گلدان بزرگتر منتقل شدند. گياهان با محلول هوگلند به صورت هفتگي تغذيه مي شدند. ارتفاع بوته، وزن تر و وزن خشک ساقه، ميزان آنتي اکسيدان و فنل کل با اسپکت، شاخص کلروفيل با SPAD، عملکرد اسانس با کلونجر، درصد خاکستر با کوره، ميزان کافئيک اسيد با HPLC صفاتي بودند که مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج به دست آمده نشان داد که بيشترين ميزان آنتي اکسيدان و فنل کل از تيمار T3 حاصل شد و بين اين تيمار با تيمار T1 اختلاف معني داري وجود نداشت. بيشترين ميزان شاخص کلروفيل از تيمار T3 حاصل شد و بين اين تيمار با تيمار T2 اختلاف معني داري وجود نداشت. بيشترين ميزان کافئيک اسيد از تيمار T2 حاصل شد و بين اين تيمار با تيمار T3 اختلاف معني داري وجود نداشت. بيشترين عملکرد و وزن خشک از تيمار T3 حاصل شد.

 
کلید واژه: بادرنجبويه، ماسه، رس، لوم
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 77  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی