برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر عصاره الکلی زنجبیل بر روی میزان پره آلبومین و آلبومین سرم خون در موش های نر کوچک آزمایشگاهی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: ظهرابي دينا*,مصري پور منوچهر,مدرسي مهرداد,مطبوع سبحاني فاطمه
 
 *اصفهان، شهرستان ميمه، خيابان امام حسين، موسسه آموزش عالي نور دانش ميمه
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 

زنجبيل به طور وسيعي به عنوان چاشني، ادويه و درمان گياهي استفاده مي شود. گياه زنجبيل يا ginger با نام علمي Zingiber officinale از زمان قديم مورد مصرف بوده است. تحقيقات اخير نشان داده است که زنجبيل بسته به ترکيبات فعال مختلف (شامل شوگاال ها و جينجرول ها)، اثرات دارويي مختلفي دارد. هدف از تحقيق حاضر تعيين اثرعصاره الکلي زنجبيل بر روي ميزان پره آلبومين و آلبومين سرم در موش هاي کوچک آزمايشگاهي بود. بدين منظور، چهار گروه موش کوچک آزمايشگاهي نر بالغ (8 موش در هر گروه) براي آزمايش استفاده شد. گروه کنترل نرمال سالين دريافت کرد و سه گروه ديگر سه دوز متفاوت 20 mg/kg/48h, 10 mg/kg/48h و 40 mg/kg/48h عصاره الکلي زنجبيل را به مدت بيست روز دريافت کردند. سطوح پره آلبومين و آلبومين با روش الکتروفورز جدا شدند. نتايج نشان داد که عصاره الکلي زنجبيل به طور معني داري (p<0.05) سطوح آلبومين را در دو گروه تجربي که مقدار 20 mg/kg/48h و 40 mg/kg/48h زنجبيل را دريافت کرده بودند، در مقايسه با گروه کنترل افزايش داد اما سطوح پره آلبومين تغييرات قابل مشاهده اي در هيچ يک از گروه ها نداشت. آلبومين يک پروتئين انتقالي براي بسياري از ترکيبات مانند کلسيم، منيزيم، بيلي روبين، اسيدهاي چرب، تيروکسين، کورتيزول، استروژن و بسياري از داروها از جمله سولفوناميد ها، پني سيلين G، دي کومارول و آسپرين است. يکي ديگر از وظايف آلبومين تامين فشار اسمزي خون است. در اين مطالعه افزايش آلبومين از نظر باليني حائز اهميت است، زيرا آلبومين بيشترين کمک را به فشار اسمزي پلاسما مي نمايد. همچنين مطالعه حاضر نشان مي دهد با توجه به اين که سنتز آلبومين در کبد انجام مي گيرد، افزايش ميزان آن را مي توان به عنوان يک نشانه (index) در بهبود فعاليت سلول هاي کبدي پيشنهاد نمود.

 
کلید واژه: زنجبيل، پره آلبومين، آلبومين
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 118  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی