برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد دانه، درصد اسانس و برخی صفات مورفولوژیک زیره سبز (.Cuminum cyminum L)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: مشايخي ساردويي اسما*,شيرزادي محمدحسن,نقوي هرمز,كدوري محمدرضا
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد جيرفت
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 

تغييرات شرايط اقليمي، افزايش تدريجي دماي کره زمين و کمبود آب موجب شده که به تدريج محصولات متحمل به خشکي در الگوي کشت جايگاه خاصي بيابند. زيره سبز يکي از اين محصولات است. در شرايط آب و هوايي کرمان تا کنون تحقيقي صرفا به منظور تعيين تاريخ کاشت و تراکم مطلوب زيره سبز جهت حصول عملکرد مورد قبول انجام نگرفته است. بدين منظور جهت بررسي اثر تاريخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد دانه، درصد اسانس، تعداد چتر نابارور در بوته، ارتفاع و تعداد شاخه فرعي زيره سبز تحقيقي در سال 89 -1388 در مزرعه تحقيقات کشاورزي کرمان بصورت فاکتوريل در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي با سه تکرار انجام گرفت. فاکتور اول تاريخ کاشت در 4 سطح (15 بهمن، 30 بهمن، 15 اسفند و 29 اسفند) و فاکتور دوم تراکم بوته در 3 سطح (44، 96 و 148 بوته در متر مربع) بود. فاصله بين رديف ثابت (20 سانتيمتر) و تراکم از طريق فواصل روي رديف ها (7، 4، 2.6 سانتيمتر) تنظيم شد. نتايج نشان داد تاخير در تاريخ کاشت باعث کاهش عملکرد دانه، درصد اسانس، تعداد چتر نابارور در بوته و ارتفاع گياه شد در حاليکه بر تعداد شاخه فرعي تاثير معني داري نداشت. با افزايش تراکم بوته عملکرد دانه، ارتفاع و تعداد چتر نابارور در بوته افزايش و تعداد شاخه فرعي کاهش يافت و تاثير معني داري بر درصد اسانس نداشت. در بين صفات مورد بررسي اثر متقابل تاريخ کاشت و تراکم بوته تنها بر عملکرد دانه و ارتفاع گياه معني دار شد. بالاترين عملکرد دانه زيره سبز در تاريخ کاشت اول (15 بهمن) و تراکم سوم (148 بوته) معادل 787.86 کيلوگرم در هکتار بدست آمد.

 
کلید واژه: زيره سبز، تاريخ کاشت، تراکم بوته، درصد اسانس
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 83  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی