برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر مقادیر مختلف نیترات آمونیوم بر رنگیزه های فتوسنتزی و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در برگ و ریشه گیاه دارویی گزنه (.Urtica dioica L)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: مريدپور سحر*,ساطعي آرين,قربانلي مه لقا
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد گرگان
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 

گزنه گياهي است عموما علفي، از خانواده Urticaceae که داراي برگ هاي گزنده است. اين گياه در مناطق وسيعي از دو قاره آسيا و اروپا مي رويد و داراي ترکيبات شيميايي پلي ساکاريدها، فلاونوئيدها، اسيدفرميک، آسکوربيک اسيد، اسيد چرب و ويتامين A,B, C و D و ترکيبات فنلي شامل کافئيک اسيد، فروليک اسيد، سيناپيک اسيد(Sinapic acid) ، فيستين (Fistin) و ميرستين مي باشد که باعث وقفه در رشد چندين مخمر، کپک و قارچ مي شود. گزنه براي درمان قند خون، آسم، زخم معده، زخم هاي گوارشي و همچنين به عنوان يک داروي مدر و قابض مورد استفاده قرار مي گيرد. از آنجايي که گزنه گياهي نيتروفيل است، در اين مطالعه بذرهاي گياه دارويي گزنه از بانک ژن منابع طبيعي ايران، موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع کل کشور تهيه شد وتحت شرايط گلداني کشت داده شد و کود نيتروژنه (نيترات آمونيوم (NH4NO3) در مقاديرهاي صفر (شاهد)، 1، 3 و 6 گرم به ازاي هر کيلوگرم خاک گلدان در قالب طرح کاملا تصادفي بر گياهان اعمال شد. قبل از ورود به مرحله زايشي آناليزهاي بيوشيميايي شامل سنجش رنگيزه هاي فتوسنتزي و فعاليت آنزيم نيترات ردوکتاز در دو بخش برگ و ريشه محاسبه شد. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد که با افزايش کود نيتروژنه (نيترات آمونيوم) مصرفي به مقدار 0 تا 6 گرم به ازاي هر کيلوگرم خاک گلدان مقدار رنگيزه هاي فتوسنتزي افزايش معني داري نسبت به شاهد در سطح 0.05 نشان داده است و فقط مقدار گزانتوفيل در تيمار 6 گرم در کيلوگرم کود نيتروژنه (نيترات آمونيوم) مقداري کاهش يافته است. فعاليت آنزيم نيترات ردوکتاز ريشه و برگ با افزايش نيترات آمونيوم افزايش معني داري در سطح 0.05 درصد داشته است و اين افزايش در برگ ها گياه دارويي گزنه بيشتر از ريشه هايش مي باشد.

 
کلید واژه: گياه دارويي گزنه، رنگيزه هاي فتوسنتزي، آنزيم نيترات ردوکتاز، نيتروژن
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 57  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی