برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر کود دامی و قارچ میکوریزا بر عملکرد میوه و دانه کدوی تخم کاغذی در شرایط تنش کم آبی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: يوسفي محسن*,دانشيان جهانفر,ولدآبادي سيدعليرضا,علي محمدي مهرزاد
 
 *باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تاکستان
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 

به منظور بررسي تاثير کود دامي و قارچ ميکوريزا بر گياه کدوي تخم کاغذي (cucurbita pepo con Var.styriaca) در شرايط تنش کم آبي آزمايشي به صورت اسپليت فاکتوريل در قالب بلوک هاي کامل تصادفي در 4 تکرار انجام شد. عامل آبياري در سه سطح (شامل 60، 120 و 180 ميلي متر تبخيرتجمعي از تشتک تبخير کلاسA که در مرحله قبل از گلدهي اعمال شد، به عنوان عامل اصلي و عامل کود دامي در 3 سطح ( شامل 0، 15 و 30 تن در هکتار) بهمراه قارچ ميکوريزا در 2 سطح (کاربرد و عدم کاربرد) بصورت فاکتوريل در کرت هاي فرعي قرار گرفتند. نتايج آزمايش نشان داد که عامل آبياري بر صفات نسبت وزن دانه بر ميوه، عملکرد ميوه، وزن تر دم ميوه، قطر ميوه و قطر ميانبر ميوه تاثير معني داري داشت. بطوريکه آبياري پس از 60 ميليمتر تبخير باعث افزايش عملکرد ميوه، وزن تر دم ميوه، قطر ميوه و قطر ميانبر ميوه شد. اما بيشترين نسبت دانه به ميوه از آبياري 120 ميليمتر تبخير بدست آمد. کود دامي بر کليه صفات تاثير معني داري داشت و مصرف 30 تن در هکتار کود دامي باعث افزايش معني دار عملکرد ميوه، وزن تر دم ميوه، قطر ميوه و قطر ميانبر ميوه و کاهش نسبت وزن دانه به ميوه گرديد. اثر متقابل آبياري و کود دامي در صفات وزن تر دم ميوه و قطر ميوه معني دار بود و بالاترين مقدار در هر دو صفت متعلق به تيمار آبياري پس از 60 ميليمتر بهمراه مصرف 30 تن در هکتار کود دامي بود. اثر قارچ ميکوريزا بر کليه صفات بررسي شده بي معني بود.

 
کلید واژه: کود دامي، کدوي تخم کاغذي، عملکرد ميوه، تنش کم آبي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 110  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی