برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تعيين دماي بهينه جوانه زني و تاثير تنش خشکي بر روي پارامترهاي رشد در گياه دارويي گزنه (.Urtica dioica L)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: مريدپور سحر*,ساطعي آرين,قربانلي مه لقا
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد گرگان
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 

گزنه گياهي است عموما علفي، از خانواده Urticaceae که داراي برگ هاي گزنده است. اين گياه در مناطق وسيعي از دو قاره آسيا و اروپا مي رويد و داراي ترکيبات شيميايي نظيرپلي ساکاريدها، فلاونوئيدها، اسيد فرميک، آسکوربيک اسيد، اسيدچرب و ترکيبات فنلي و... مي باشد. در اين مطالعه بذرهاي گياه دارويي گزنه از بانک ژن منابع طبيعي ايران، موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع کل کشور تهيه شد. براي تعيين دماي بهينه جوانه زني گزنه، بذرها را بعد از ضدعفوني کردن به تعداد 50 عدد در داخل پتري ديش با چهار تکرار و با 2 ميلي ليتر آب مقطر استريل خيسانده و در دماي 10، 15، 20، 25، 30 و 35 قرار گرفتند و شمارش دانه هاي جوانه زده شده در فواصل زماني 24 ساعت طي 7 روز متوالي انجام شد. همچنين در اين مطالعه گياه گزنه تحت شرايط گلداني کشت داده شده و 34 روز بعد از جوانه زني، 4 تيمار آبي شامل هر روز آبياري (شاهد)، سه روز در ميان، پنج روز در ميان و هفت روز در ميان اعمال شد. گياهان در تيمارهاي مختلف به مدت 85 روز به مقدار 150 ميلي ليتر آبياري شدند و قبل از ورود به مرحله زايشي به منظور بررسي اثر تيمارهاي مختلف آبياري بر روي فاکتورهاي رشد سه بخش ريشه، ساقه و برگ مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داده است بهينه دماي جوانه زني گياه دارويي گزنه 30 درجه سانتي گراد مي باشد، بطوري که درصد جوانه زني گزنه در اين دما 58 درصد مي باشد. همچنين با افزايش تنش خشکي ميزان وزن تر و خشک برگ، تعداد و سطح برگي و طول ساقه و وزن تر وخشک ريشه کاهش و طول ريشه افزايش يافته است و اين کاهش و افزايش در سطح 0.05 درصد معني دار مي باشد.

 
کلید واژه: گياه دارويي گزنه، دماي بهينه جوانه زني، پارامترهاي رشد، تنش خشکي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 83  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی