نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی میزان استفاده از نیروی کار در زراعت گیاهان دارویی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: مرادي مهران,نادري بروجردي غلامرضا,چنگيزي مهدي,خاقاني شهاب,نبئي سيدمهدي,حسن پور سعيد
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 

با توجه به اهميت گياهان دارويي و گسترش سطح زير کشت اين گياهان در دنيا به علت افزايش تقاضا کشت گياهان دارويي با ارزش اقتصادي و برآورد هزينه هاي کشت اين گياهان با اهداف اقتصادي و توليد بالا از برنامه هاي کشورهايي مي باشد که بر روي کشت گياهان دارويي سرمايه گذاري کرده اند. از آنجائيکه کشت اين گياهان در داخل کشور روبه افزايش مي باشد تعيين هزينه هاي زراعت اين گياهان ضروري مي باشد. از جمله مهمترين بعد اقتصادي گياهان دارويي، مساله اشتغال زايي آن است که با در نظر گرفتن افزايش سريع جمعيت و وضعيت نامناسب اشتغال در کشور، تعيين ميزان اشتغال زايي آن در اقتصاد روستايي و شهري از جايگاه ويژه اي برخوردار است، به طوري که عملا مي توان با بهره گيري از نيروي کار فراوان و ايجاد انسجام در مراکز تصميم ساز و تصميم گير و دخالت موثر دولت در فعاليت هاي اين بخش، توليد را افزايش و با بحران بيکاري آينده نيز مقابله کرد. در اين راستا در مطالعه جاري به بررسي و تعيين ميزان استفاده از نيروي کار در مرحله توليد تعدادي از گياهان دارويي در شهرستان اصفهان به عنوان يکي از مناطق کشور با تنوع فراوان در کشت گياهان دارويي و مقايسه آن با ساير محصولات زراعي پرداخته شده است. روش تحقيق در نظر گرفته شده براي جمع آوري داده هاي اين مطالعه، روش پيمايشي است. به اين ترتيب داده ها و اطلاعات لازم جهت تعيين ميزان استفاده از نيروي کار در زراعت گياهان دارويي از طريق روش نمونه گيري تصادفي ساده و تکميل پرسشنامه هاي حسابداري مزرعه در مزارع گياهان دارويي شهرستان اصفهان اخذ گرديد. گياهان دارويي مورد بررسي در اين تحقيق شامل رزماري، بابونه، آويشن، نعناع فلفلي، رازيانه و مخلصه مي باشد. به منظور برآورد ميزان استفاده از نيروي کار در مرحله توليد گياهان دارويي، در هر يک از فعاليت هاي مربوط به مرحله توليد محصولات شامل شخم، تسطيح، نهرکني، فاروئر، کودپاشي، سم پاشي، وجين، تکثير، آبياري، برداشت، خشک کردن و بسته بندي کل ساعات نيروي کار کارگر و راننده در هر يک از فعاليت هاي مذکور محاسبه و سپس مجموع آن به عنوان کل ساعات نيروي کار به کار گرفته شده در مرحله توليد در نظر گرفته شد. لازم به ذکر است اين فعاليت ها به طور مستقيم در توليد محصول دخالت داشته و آثار القايي به بخش هاي ديگر ندارد. در نهايت با توجه به ميزان عرفي کار نيروي کار که معمولا 8 ساعت مي باشد، کل روز_نفر نيروي کار به تفکيک کارگر و راننده براي هر يک از گياهان دارويي مورد بررسي محاسبه گرديد. بر اساس نتايج بدست آمده، به طور متوسط 71.23 نفر-روز نيروي کار در هر هکتار توليد گياهان دارويي درگير کار مي باشند که از اين ميزان 2.08 نفر-روز شامل نيروي کار راننده و 69.15 نفر-روز نيروي کار کارگر مي باشد. نتايج ديگر نشان مي دهد در بين فعاليت هاي مختلف مرحله توليد گياهان دارويي، بيشترين نيروي کار کارگر در فعاليت برداشت به کار گرفته شده اند، به طوريکه ملاحظه مي شود از مجموع 69.15 نفر-روز نيروي کار کارگر، 16.33 نفر-روز (%23.61) در اين فعاليت به کار گرفته شده است. اين ميزان در فعاليت هاي آبياري و وجين به ترتيب 16.20 و 15.56 نفر-روز بوده است.

 
کلید واژه: گياهان دارويي، نيروي کار، اصفهان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 97  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی