نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر مقادیر مختلف نیترات آمونیوم بر ترکیبات فنلی و میزان پروتئین کل دربرگ و ریشه گیاه دارویی گزنه (.Urtica dioica L)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: مريدپور سحر,ساطعي آرين,قربانلي مه لقا
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 

گزنه با نام علمي Urtica dioica L. گياهي است عموما علفي، از خانواده Urticaceae که در خاک هاي غني از نيتروژن و در زمين هاي متروکه تا ارتفاع 1800 متر رويش دارد. اين گياه داراي خواص دارويي مختلف مي باشد واز دير باز مورد توجه بوده است و داراي ترکيبات شيميايي پلي ساکاريدها، فلاونوئيدها، اسيد فرميک، آسکوربيک اسيد، اسيدچرب و ويتامين A، B، C و D و ترکيبات فنلي شامل کافئيک اسيد، فروليک اسيد، سيناپيک اسيد (Sinapic acid)، فيستين (Fistin) و ميرستين مي باشد که باعث وقفه در رشد چندين مخمر، کپک و قارچ مي شود. گزنه براي درمان قند خون، آسم، زخم معده، زخم هاي گوارشي، بيماريهاي پوستي و همچنين به عنوان يک داروي مدر و قابض مورد استفاده قرار مي گيرد. از آنجايي که گزنه گياهي نيتروفيل مي باشد، دراين مطالعه بذرهاي گياه دارويي گزنه از بانک ژن منابع طبيعي ايران، موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع کل کشور تهيه شد و تحت شرايط گلداني کشت داده شد و کود نيتروژنه (نيترات آمونيوم (NH4NO3) در مقادير صفر (شاهد)، 1، 3 و 6 گرم به ازاي هر کيلوگرم خاک گلدان در قالب طرح کاملا تصادفي برگياهان اعمال شد. قبل از ورود به مرحله زايشي آناليزهاي بيوشيميايي شامل سنجش ترکيبات فنلي با معرف فولن و ميزان پروتئين کل با معرف کازئين در دو بخش برگ و ريشه محاسبه شد و تجزيه و تحليل داده ها از طريق واريانس دوعاملي(ANOVA)  و ميانگين انجام گرفت. همچنين مقايسه بين تيمارها و شاهد بر اساس آزمون دانکن توسط نرم افزار آماري SPSS با سه تکرار انجام گرفت و جهت رسم نمودارها از نرم افزار Excel استفاده شد نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد که با افزايش کود نيتروژنه (نيترات آمونيوم) مصرفي به مقدار 0 تا 6 گرم به ازاي هر کيلوگرم خاک گلدان ميزان پروتئين کل در ريشه و برگ افزايش معني داري نسبت به شاهد در سطح 0.05 درصد نشان داده است، ولي ميزان ترکيبات فنلي در ريشه و برگ با افزايش نيترات آمونيوم کاهش معني داري در سطح 0.05 درصد داشته است و اين کاهش در ريشه ها بيشتر از برگ ها مي باشد.

 
کلید واژه: گياه دارويي گزنه، پروتئين، ترکيبات فنلي، نيتروژن
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 144  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی