برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تحلیل تئوری و تجربی زاویه اسپری انژکتور هم محور پیچشی مایع - مایع

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: رمضاني عليرضا*,غفوريان مرشديزدي اكبر
 
 *پژوهشكده سيستمهاي پدافند هوايي
 
عنوان همایش: كنفرانس ديناميك شاره ها
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فیزیک ایران
زمان:  1383دوره 9
 
چکیده: 

اثر اندركنش اسپري هاي خروجي از انژكتور هم محور پيچشي مايع - مايع با ورودي مماسي بر زاويه اسپري به صورت تجربي و تئوري مطالعه شده است. زاويه اسپري، يكي از پارامترهاي توصيف كننده خصوصيات اسپري است كه تاثير زيادي بر كارايي اشتعال، توزيع جرمي در محفظه و بازده احتراق دارد و اطلاعات مربوط به آن براي طراحان انژكتور در طراحي انژكتور بهينه براي دستيابي به بازده ماكزيمم در محفظه، بسيار مفيد مي باشد. براي انجام آزمايش ها، دستگاه آزمايشي شامل نگهدارنده انژكتور، خطوط انتقال و مخازن نگهدارنده سيال و پانل كنترل طراحي و ساخته شده است. آزمايشها با آب، در فشار اتمسفر و نزديك به شرايط واقعي انجام شده و روش عکس برداري جهت تعيين زاويه اسپري به کار رفته است. انژکتور هم محور حاضر داراي دو اريفيس هم مرکز مي باشد که اسپري هاي خروجي از آنها بعد از برخورد با هم، يك اسپري واحد تشكيل مي دهند. يك مدلسازي ساده مبتني بر معادلات بقاي ممنتوم براي پيش بيني رفتار اسپري تركيبي حاصل از برخورد اسپريهاي دروني و بيروني ارايه شده است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه حضور همزمان اسپري ها، باعث حركت آنها به سمت يكديگر مي شود. زاويه اسپري تركيبي در تركيبهاي مختلف دبي گذرگاه دروني و بيروني از زاويه اسپري گذرگاه دروني بيشتر و از زاويه اسپري گذرگاه بيروني كمتر است. مدلسازي تاييد شده توسط نتايج تجربي به دست آمده، نشان مي دهد كه زاويه اسپري انژكتور هم محور پيچشي مايع - مايع، برآيند زاويه اسپريهاي دروني و بيروني نمي باشد و عامل مهم در تعيين آن، نسبت ممنتوم اسپريهاي دروني و بيروني بر اساس اصل بقاي ممنتوم ها مي باشد.

 
کلید واژه: اسپري، زاويه، عكس برداري، مدلسازي، بقاي ممنتوم، انژكتور هم محور پيچشي مايع - مايع
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 73   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی