برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر تنش خشکی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه گل مکزیکی (Agastache foeniculum) در شرایط گلخانه

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: محمودي سورستاني محمد*,اميدبيگي رضا
 
 *دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشکده کشاورزي، گروه علوم باغباني
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 

کمبود آب و ناکارآمدي روشهاي استفاده از آن، از عوامل اصلي محدود کننده توسعه کشاورزي بويژه در نواحي خشک و نيمه خشک محسوب مي شود. اين در شرايطي است که بيشتر اراضي کشاورزي ايران در اين نواحي واقع شده اند و با تنش خشکي روبرو هستند. به منظور معرفي گياه دارويي که اين وضعيت را بهتر تحمل کند، عکس العمل گياه گل مکزيکي (Agastache foeniculum) تحت تيمارهاي رطوبتي آبياري کامل (100% ظرفيت زراعي)، تنش آبي ملايم (85% ظرفيت زراعي)، تنش آبي متوسط (70% ظرفيت زراعي)، تنش شديد (55% ظرفيت زراعي) و ترکيب اين تيمارها در دوره رشد رويشي و زايشي در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي با سه تکرار در شرايط گلخانه بررسي شد. نتايج نشان داد که تنش خشکي اثر معني داري بر ميزان فتوسنتز، ميزان تعرق، هدايت روزنه اي و کارايي فتوسنتز داشتند و با افزايش سطح تنش، مقدار صفات مذکور کاهش چشمگيري يافتند. صفات دماي برگ و کارايي مصرف آب تحت تاثير تنش خشکي قرار نگرفتند. در کل، گياه گل مکزيکي به تنش خشکي در مرحله زايشي حساس بود و کاهش سطح تنش در اين مرحله باعث افزايش ميزان فتوسنتز و کارايي فتوسنتز گرديد.

 
کلید واژه: تنش خشکي، فتوسنتز، تعرق، گل مکزيکي، هدايت روزنه اي، کارايي مصرف آب
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 103  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی