برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی نقش نورونهای اوپیوئیدی در اثرات ضد دردی عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه سنبل الطیب Valeriane Officinalis، بر دردهای حاد و مزمن در مدلهای ارزیابی درد Tail flick ،Hot plate و آزمون فرمالین در موش کوچک آزمایشگاهی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: طاهريان عباسعلي,وفايي عباسعلي,ميلادي‌ گرجي حسين
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 

وجود عوارض داروهاي شيميايي در تسکين درد , باعث توجه بيشتري به داروهاي گياهي مانند سنبل الطيب شده است. نتايج مطالعات قبلي دال بر اين است که احتما لا اين گياه مي تواند بر تعديل درد موثر باشد. هدف اين پژوهش تعيين اثر عصاره هيدروالکلي ريشه گياه سنبل الطيب بر درد حاد و مزمن در مدلهاي Tail flick و Hot plate و تست فرمالين در موش سوري و نقش نورونهاي اوپيوئيدي در اين اثر ضد دردي و همچنين مقايسه آن با اثرات ضد دردي استرس و دگزامتازون بوده است. در اين مطالعه از موش سوري نر، نژاد آلبينو با وزن 25 تا30 گرم استفاده شد. عصاره هيدروالکلي ريشه گياه با دوزهاي 200 و 500 و 1000 ميلي گرم به ازاء هر کيلوگرم وزن بدن موش يا هم حجم آن و هيکل به صورت داخل صفاقي 30 دقيقه قبل از انجام آزمونهاي Tail flick و Hot plate و فرمالين، به حيوانات تزريق شد. دگزامتازون با دوزهاي 0.5، 1 و 2 ميلي گرم به ازاء هر کيلوگرم وزن بدن موش به صورت داخل صفاقي 30 دقيقه قبل از انجام آزمونها تزريق شد. جهت ايجاد استرس حيوانات يک دقيقه در آب سرد حدود 18 درجه سانتيگراد شنا کردند. ملاک ارزيابي درد در آزمون Tail flick اندازه گيري زمان پاسخ به درد به دنبال بلند کردن دم و در Hot Plate زمان شروع ليسيدن پاهاي جلويي و يا پرش توسط حيوان بود. در آزمون فرمالين نيز کل زمان ليسيدن پايي که در آن فرمالين تزريق شده بود براي فواصل زماني 5 دقيقه اول (درد حاد) و 15 تا 60 دقيقه بعد از تزريق فرمالين (براي درد مزمن) اندازه گيري شد. نتايج نشان داد که استرس و دگزامتازون داراي اثرات ضد دردي در هر سه آزمون هستند عصاره هيدروالکلي ريشه گياه سنبل الطيب با دوز 500 و 1000 ميليگرم به ازاي هر کيلوگرم وزن به طور معني داري پاسخ دهي حيوانات را به محرکهاي دردزا در آزمون HP، TF و فاز حاد آزمون فرمالين کاهش مي دهد (P<0.01) در فاز مزمن آزمون فرمالين اين اثر مشاهده نشد ضمنا تزريق نالوکسون با دوز 2 ميليگرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن اثر ضد دردي عصاره گياه را خنثي کرد که بنظر مي رسد گيرنده هاي اوپيوئيدي در اثرات ضد دردي اين گياه دخيل باشند. يافته هاي اين مطالعه نشان داد که عصاره هيدروالکلي ريشه گياه سنبل الطيب مي تواند سبب کاهش درد حاد شود و در درد مزمن اثري ندارد.

 
کلید واژه: سنبل الطيب، استرس، دگزامتازون، درد حاد و مزمن، موش سوري
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 96  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی