برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مکانيسم کاهش اثرات تنش شوري با استفاده از آسکوربيک اسيد در مرزنجوش (.Origanum majorana L)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: سلاح ورزي يحيي*,گلداني مرتضي,نباتي جعفر,مرتضايي عليرضا
 
 *گروه علوم دامي، باشگاه پژوهشگران جوان، پرديس کشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه تهران، کرج
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی: پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 

تنش اکسيداتيو يک تنش ثانويه است که در نتيجه تنش شوري بوجود آمده و مي تواند منجر به تشکيل راديکال هاي آزاد اکسيژن، پراکسيد هيدروژن، راديکال هاي هيدروکسيل و سوپر اکسيد گردد. اين تحقيق به منظور بررسي اثر آسکوربيک اسيد (AsA) به عنوان يک آنتي اکسيدان مهم در کاهش خسارات شوري در گياه مرزنجوش انجام گرفت. غلظت هاي متفاوتي از AsA (صفر، 100 و 200 ميلي گرم بر ليتر) به صورت محلوپاشي روي گياهاني که تحت شرايط صفر، 50، 100 و 150 ميلي مولار نمک NaCl قرار داشتند، به کار برده شد. شوري به صورت معني داري بر تمامي صفات فيزيوشيميايي اندازه گيري شده در گياه مرزنجوش تاثير داشت. نشت الکتروليتي از سلول هاي برگي در غلظت بالاي نمک (150 mM) به بيشترين مقدار خود رسيد. اما کاربرد (200 mg/l) AsA ضمن محافظت غشا پلاسمايي از تاثير منفي شوري، نشت الکتروليتي را در همين سطح از شوري %52 کاهش داد. آسکوربيک اسيد همچنين مقادير کلروفيل کل، کربوهيدرات کل و ترکيبات فنوليک گياه را در مجموع معادل 65، 60 و 38 درصد در مقايسه با شاهد افزايش داد. نتايج آزمايش نشان داد که آسکوربيک اسيد مي تواند ضمن افزايش فعاليت آنتي اکسيداني گياه به بيش از 5 برابر شاهد، به نحو موثرتري از فعاليت راديکال هاي آزاد تحت شرايط تنش شديد شوري جلوگيري کرده و بدين ترتيب بقاي بيشتر گياه را تضمين نمايد. در مجموع، نتايج حاصل از اين مطالعه نشان مي دهد که تنش شوري اثرات مخرب خود را از طريق کاهش مقدار رنگدانه هاي گياهي و يا افزايش شديد نشت الکتروليتي بروز مي دهد. اما کاربرد برون زاي AsA مي تواند حتي در سطوح شوري بالا نيز با حفظ مکانيسم هاي مذکور، به بقاي بيشتر گياه منجر گردد.

 
کلید واژه: راديکال هاي آزاد، فعاليت آنتي اکسيداني، کربوهيدرات کل، نشت الکتروليتي، نمک
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 110  
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی