نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر اسانس پونه و آویشن آذربایجانی بر جلوگیری از رشد قارچ Rhizopus oryzae

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: محمدي پريسا*,لطفي ناصر,اعتباريان حسن رضا,بخشي اكرم
 
 *گروه گياهپزشکي پرديس ابوريحان، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تهران
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 

گياهان معطر غني از اسانس هاي گياهي هستند که خواص ضد ميکروبي قابل توجهي دارند. لذا از اين مواد مي توان جهت به تاخير انداختن يا ممانعت از رشد ميکروارگانيسم هاي بيماريزا و يا عامل فساد استفاده کرد. گياه آويشن آذربايجاني به دليل داشتن درصد بالاي تيمول و کارواکرول و با توجه به اثر سينر‍ژيستي اين دو ترکيب و گونه دارويي پونه به دليل داشتن مقادير بالاي پيپرتون (%38) پيپريتون (%33-a ترپينئول (%4.7) و پولگون (%2.3) به عنوان اجزاي اصلي اسانس، جهت بررسي اثرات ضد قارچي انتخاب گرديدند. دراين مطالعه اسانس پونه و آويشن آذربايجاني به روش تقطير با آب در دستگاه کلونجر به دست آمد و قارچ ريزوپوس از ميوه هاي آلوده جداسازي و شناسايي شد. سپس اسانس با غلظت هاي 0، 100، 150، 200، 250، 300، 400، 600، 800، 1000 و 1200ppm با حلال DMSO ساخته شد. کمترين غلظت بازدارندگي (MIC) و کمترين غلظت قارچ کشي (MFC) ميکرو ارگانيسم نسبت به اسانسهاي فوق اندازه گيري شد. در مورد اسانس پونه کمترين غلظت بازدارندگي معادل 400 ppm و کمترين غلظت قارچکشي معادل 800ppm بود. براي اسانس گونه آويشن آذربايجاني کمترين غلظت بازدارندگي معادل 200ppm و کمترين غلظت قارچکشي معادل 300ppm بود. اسانس پونه در غلظت 1200 ppm و اسانس آويشن آذربايجاني در غلظت 600 ppm داراي اثر قارچکشي 100% بودند.اين تحقيق نشان داد که اسانس پونه و به ويژه آويشن آذربايجاني با داشتن خاصيت ضد قارچي، ميتوانند نقش موثري در تقليل آثار سوء ناشي از کاربرد سموم شيميائي بر سلامت انسان و اکوسيستمها داشته باشند.

 
کلید واژه: اسانس هاي گياهي، پونه، آويشن آذربايجاني، قارچ ريزوپوس، کمترين غلظت بازدارندگي و کمترين غلظت کشندگي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 167  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی