برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر تنش شوری و تغذیه سیلیکات سدیم روی جذب سدیم و پتاسیم و میزان کلروفیل در گیاه دارویی رازیانه (.Fueniculum vulgar Mill)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: محمدخاني عبدالرحمان*,رحيمي رسول,روحي وحيد
 
 *گروه علوم باغباني، دانشکده کشاورزي، دانشگاه شهرکرد
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 

رازيانه با نام علمي Fueniculum vulgar Mill. يکي از قديمي ترين گياهان دارويي است که کليه اندام هاي آن داراي اسانس بوده و از آن در صنايع داروسازي براي معالجه دل درد، نفخ شکم و افزايش شير مادران استفاده مي شود. عموما غلظت زياد سديم و کلر در آب و خاک شور موجب تنش شوري مي گردد. گزارش شده که سيليسيم دومين عنصر فراوان موجود درخاک پس از اکسيژن مي تواند اثرتنش هاي شوري و خشکي را در گياهان کاهش دهد. به منظور بررسي اثر تنش شوري و تغذيه سيليکون بر جذب عناصر سديم و پتاسيم اندام هوايي و ميزان کلروفيل برگ، آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي با دو فاکتور کلريدسديم (صفر، 40 و 80 ميلي مولار) و سيليکات سديم (صفر، 0.5 و 1 ميلي مولار) در آب آبياري در سه تکرار انجام شد. آزمايش به صورت کشت گلداني در گلخانه تحقيقاتي دانشگاه شهرکرد به انجام رسيد. نتايج تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين ها نشان داد که با افزايش سطوح شوري ميزان سديم افزايش و ميزان پتاسيم، کلروفيل a و b و کلروفيل کل به صورت معني داري کاهش مي يابد. به طوري که کمترين ميزان کلروفيل a (1.13) کلروفيل b (0.447) و کلروفيل کل (1.58 ميلي گرم در صد گرم وزن تر) در تيمار 80 ميلي مولار کلرورسديم حاصل شد. تيمار سيليکات سديم بدون تنش شوري اثر معني داري را روي صفات انداره گيري شده نشان نداد. تيمار 80 ميلي مولار کلريدسديم بيشترين ميزان سديم (59 meq/lit) و کمترين ميزان پتاسيم (39.4 meq/lit) را به خود اختصاص داد. با تيمار سيليکات سديم در شرايط شوري ميزان سديم کاهش در حالي که ميزان کلروفيل ها در گياه افزايش يافت و اختلاف بسيار معني داري را با تيمارهاي تنش شوري بدون تغذيه سيليکات سديم نشان داد.

 
کلید واژه: رازيانه، تنش شوري، تغذيه سيليکون، جذب عناصر، کلروفيل
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 202  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی