برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر مقادير مختلف کود نيتروژن بر عملکرد ريحان سبز (.Ocimum basilicum L)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: محمدپور مهران*,عباس زاده بهلول,هاشميان سيدحسين,مينويي مقدم جواد
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد جيرفت، باشگاه پژوهشگران جوان
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر مقادير مختلف کود نيتروژن بر عملکرد ريحان، آزمايشي در سال 1389 در مزرعه دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي ساري اجرا گرديد. اين آزمايش به صورت طرح بلوک هاي کامل تصادفي در 3 تکرار و 5 سطح کود نيتروژن (0، 30، 60، 90، 120 کيلوگرم کود اوره در هکتار) اجراشد. نتايج نشان داد که اثر کود نيتروژن بر عملکرد گل آذين، برگ، ساقه، و کل اندام هوايي خشک و عملکرد اندام هوايي تر در سطح يک درصد معني دار بود. مقايسه ميانگين تيمارها نشان داد که بيشترين عملکرد گل آذين، برگ، ساقه، و کل اندام هوايي خشک و عملکرد اندام هوايي تر به ترتيب با ميانگين 1511.76، 1043.14، 1355.78، 3910.6 و 18673 کيلوگرم در هکتار، متعلق به تيمار 90 کيلوگرم کود اوره در هکتار بود. عدم وجود اختلاف معني دار در بين تيمارهاي 90 و 120 کيلوگرم اوره در هکتار، نشان داد که مصرف بيش از 90 کيلوگرم اوره در هکتار نه تنها اندام هوايي را افزايش نمي دهد، بلکه علاوه بر افزايش هزينه توليد، موجب آلودگي زيست محيطي و عوارض ناشي از مصرف زياد نيتروژن را به دنبال دارد.

 
کلید واژه: ريحان، کود نيتروژن، اندام هوايي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 117  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی