برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

میزان هیدرات کربن و پروتئین زعفران زراعی (.Crocus sativus L) تحت تاثیر عناصر ماکرو و تنش

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: مجدي مهشيد,شكيب علي محمد*,داوودي داريوش,سيف زاده سعيد,مجدي مهديه
 
 *پژوهشکده بيوتکنولوژي کرج
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 

زعفران (Crocus sativus L.) يکي از گياهان دارويي است که کاربردهاي فراوان و گسترده اي در داروسازي، صنايع غذايي و عطرسازي دارد. به منظور بررسي اثرات تنش خشکي بر صفات فيزيولوژيکي زعفران زراعي در سال 1388 در پژوهشکده بيوتکنولوژي کشاورزي آزمايشي در قالب يک طرح فاکتوريل با 3 تکرار انجام گرفت. دو حالت تنش خشکي، شرايط نرمال و سه عامل N, P, K هر يک شامل سه سطح صفر، يک برابر و دو برابر ميزان آنها در محلول غذايي يوشيدا و شرايط کنترل شده گلخانه با سيستم آبياري قطره اي مورد ارزيابي قرار گرفت. اندازه گيري روي مقدار هيدرات کربن و پروتئين برگ، پياز و ريشه صورت گرفت. نتايج ميزان هيدرات کربن در شرايط نرمال و تنش خشکي به ترتيب در برگ (45.6، 67.6)، پياز (29.7، 40.9)، ريشه (19.88، 26.42)، و در سطوح مختلف نيتروژن در برگ به ترتيب (44.9، 56.8، 67.1) پياز (26، 37.9، 41.4) ريشه (18.2، 25.1، 26.2) و پتاسيم به ترتيب در برگ (54.2، 55.4، 59.2) پياز (32.4، 36، 36.9) ريشه (21.4، 23.1، 25.2) مي باشد. نتايج ميزان پروتئين در شرايط نرمال و تنش خشکي به ترتيب در برگ (20.3، 23.2) در پياز (15.7، 19.5) در ريشه (9.7، 12.9) و سطوح مختلف نيتروژن در برگ به ترتيب (17.1، 22.8، 26.1) پياز (13.5، 18.4، 21.3) ريشه (8.1، 11.8، 13.9) مي باشد. نتايج نشان داد که در بين شرايط نرمال، تنش خشکي و غلظت هاي عناصر K، P، N اختلاف معني داري از نظر بررسي هاي مورد مطالعه وجود داشت.

 
کلید واژه: Crocus sativus L. ،K ،P ،N، هيدرات کربن، پروتئين
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 44  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی