برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر سه عصاره هگزانی روی شاخص های تغذیه ای شپشه آرد، (Tribolium confusum Duval (Col., Tenebrionidae

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: لوني سعيده*,حبيبي ريحانه
 
 *گروه حشره شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اراک، باشگاه پژوهشگران جوان
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 

حشره کش هاي گياهي به دليل ايمن تر بودن براي انسان و محيط زيست به عنوان جانشين جالب توجهي براي حشره کش هاي صنعتي در مديريت آفات مورد توجه قرار گرفته اند. از نظر مديريت آفات کشاورزي، حشره کش هاي گياهي به بهترين شکل براي استفاده در توليد محصولات غذايي ارگانيک در کشورهاي پيشرفته سازگار شده اند. با اين وجود، اين ترکيبات مي توانند نقش مهم تر و بزرگتري در توليد و حفاظت بعد از برداشت محصولات غذايي در کشورهاي در حال توسعه هم داشته باشند. مطالعات زيادي در مورد استفاده از ترکيبات گياهي عليه آفات انباري وجود دارند. اين ترکيبات داراي قدرت تبخير بالا و سميت زياد براي آفات انباري هستند. شپشه آرد Tribolium confusum Duval (Col., Tenebrionidae) از جمله آفات انباري است که از لحاظ کمي و کيفي خسارت زيادي به آرد مي رساند. در اين تحقيق تاثير سه عصاره هگزاني شامل استبرق Calotropis procera (Ait.) R. Br، وينکا Vinca minorL.، قيچ Zygophyllum fabago L. روي شاخص هاي تغذيه اي حشره کامل اين آفت بررسي شد. نرخ رشد نسبي، نرخ مصرف نسبي، کارايي تبديل غذاي خورده شده و شاخص بازدارندگي تغذيه براي ارزيابي اثر ضدتغذيه اي اسانس اندازه گيري شد. تيمارها به روش ديسک آردي در شرايط کنترل شده در دماي 27±2 درصد و رطوبت نسبي 75±5 و تاريکي ارزيابي شد. در اين آزمايش ها 5 ميکروليتر از غلظت هاي 8 و 16 ppm از اسانس هر سه عصاره هگزاني به همراه شاهد (فقط حاوي 5 ميکروليتر استون) به طور يکنواخت روي ديسک هاي آردي پخش شدند. پس از تبخير حلال در هر تکرار 10 حشره شپشه آرد روي دو عدد ديسک آردي قرار داده شد. پس از گذشت 3 روز از شروع آزمايش، شاخص هاي تغذيه محاسبه شدند. پس از 72 ساعت ديسک هاي آردي وزن شدند. نتايج نشان داد عصاره هاي هگزاني بر شاخص هاي مورد آزمايش نسبت به شاهد اثر معني داري داشتند. تاثير اين عصاره ها بيانگر کارايي اين ترکيبات در کنترل شپشه آرد مي باشد.

 
کلید واژه: شپشه آرد، نرخ رشد نسبي، نرخ مصرف نسبي، شاخص بازدهي تبديل غذاي بلعيده شده، شاخص بازدارندگي تغذيه، عصاره هگزاني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 142  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی