برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

دورکنندگی اسانس گیاهان دارویی زیره سبز (Cuminum cyminum) و نعنا (Mentha piperita) بر شپشه برنج (Sitophilus oryzae) از دیدگاه فنی و اقتصادی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: لشگري علي اصغر*,مشايخي سيامك,جباري ليدا,آهنگري محسن
 
 *مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان تهران، تهران انتهاي اتوبان شهيد بابايي، کيلومتر 13 جاده پارچين
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 

در حال حاضر براي کنترل جمعيت شپشه آرد (S.oryzae) به عنوان يکي از آفات مهم اين محصول از سموم شيميايي استفاده مي شود. تحقيقات در مورد استفاده از اسانس هاي گياهي براي کنترل آفت نشان مي دهد که اسانس گياهان قابليت استفاده به عنوان حشره کش را براي کنترل آفات دارند. اين تحقيق به منظور بررسي اثر دورکنندگي اسانس گياهان زيره سبز (C.cyminum) و نعنا (M.piperita) بر شپشه برنج انجام شد. براي انجام اين آزمايش از الفاکتومتر (olfactometer) استفاده شد. مقادير اسانس 0.1، 0.2، 0.5، 1، 2 و 5 ميکرو ليتر و تعداد حشره در هر تکرار 50 حشره بالغ يک روزه شپشه بود. پس از 3 ساعت تعداد حشرات در هر ظرف شمارش و درصد دورکنندگي اسانس طبق فرمول محاسبه شد. اين آزمايش در قالب طرح کاملا تصادفي و آزمايش فاکتوريل با پنج تکرار انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون چند دامنه اي دانکن در سطح 5 درصد مقايسه آماري شد. در اين تحقيق به منظور مقايسه اقتصادي بين تيمارهاي استفاده از اسانس زيره سبز و اسانس نعنا از تکنيک بودجه بندي جزئي (Partial budgeting technique) استفاده شد. نتايج نشان داد که با افزايش غلظت اسانس اثر دورکنندگي آن به طور معني داري افزايش مي يابد و بيشترين اثر اسانس در بالاترين غلظت آن بدست آمد (P<0.05). در اين آزمايش اثر دورکنندگي اسانس گياه زيره سبز و نعنا در بالاترين غلظت به ترتيب و 66.4 و 61.2 درصد و اختلاف بين دو اسانس در بيشتر تيمارها معني دار بود (P<0.05). نتايج ارزيابي اقتصادي تيمارهاي آزمايش حاکي از آن بود که کاربرد اسانس زيره سبز در مقايسه با اسانس نعنا داراي توجيه اقتصادي مناسب تري بوده و کاربرد آن از لحاظ اقتصادي منطقي تر مي باشد.

 
کلید واژه: دورکنندگي، ارزيابي اقتصادي، اسانس روغني، نعنا، زيره سبز، شپشه آرد
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 151  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی