نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

آنالیز سیتوژنتیکی موسیر

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: پناهنده جابر*
 
 *معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 

ايران بعنوان يکي از مناطق تنوع ژنتيکي جنس آليوم در نظر گرفته مي شود. موسير با نام علمي آليوم هيرتيفوليوم از تيره آلياسه، بومي ايران بوده و رويشگاه اصلي آن دامنه رشته کوههاي البرز مي باشد. اين گونه خوراکي بوده و از خصوصيات داروئي بسيار مهمي برخوردار مي باشد. با اين وجود اطلاعات درباره اين گياه بخصوص از جنبه ژنتيکي ناچيز مي باشد. با توجه به اهميت مطالعات سيتوژنتيکي براي تعيين روابط گونه هاي گياهي، نگهداري ژرم پلاسم و تعيين استراتژي اصلاحي گياهان، در مطالعه حاضر کاريولوژي موسير بر اساس روش هاي رنگ آميزي معمولي و رنگ آميزي افتراقي کروموزوم ها (سي- بندينگ) بررسي شده است. نتايج نشان داد که موسير يک گونه ديپلوئيد 2n=2x=16 با کروموزوم هاي متاسنتريک و کاريوتيپ متقارن با طول کلي ژنوم 59.53 (1C) ميکرون است. جفت کروموزوم هاي شش و هشت داراي فرورفتگي ثانويه و ساتليت کوچک بودند هر دو کروموزوم ساتليت دار در موسير از تيپ ساتيوم مي باشند. ميزان هتروکروماتين در کروموزوم ها ناچيز و بر خلاف بيشتر گونه هاي آليوم باندهاي هتروکروماتين تلومري در کروموزوم هاي موسير ناچيز است. باندهاي هتروکروماتين سانترومري در جفت کروموزوم هاي دو و چهار مشاهده گرديد اما اين باندها در همه نمونه ها به وضوح قابل تشخيص نبود. کروموزوم ساتليت دار شماره شش با داشتن هتروکروماتين انترکالري روي بازوي کوتاه در رنگ آميزي افتراقي به سهولت از جفت شماره هشت قابل تشخيص بود.

 
کلید واژه: موسير، آليوم هيريتيفوليوم، کاريوتيپ، سي- بندينگ، هتروکروماتين
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 96  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی