برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر تجویز خوراکی عصاره زنیان با غلظت های مختلف بر وزن گیری موشهای سوری

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: سجادي پروين*,هاشمي اميري ماريا
 
 *بابل، خيابان گنج افروز، دانشگاه علوم پزشکي بابل، دانشکده پزشکي، گروه پزشکي اجتماعي
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 

در طب سنتي استفاده از گياه زنيان (Ammi) براي بهبود عملکرد گوارشي توصيه شده است اين گياه ممکن است اثراتي بر روي وزن بدن داشته باشد. هدف از اين مطالعه تعيين تاثير عصاره زنيان بر روي وزن موش هاي سوري در مقايسه با گروه شاهد مي باشد. مطالعه به صورت تجربي- مداخله اي بر روي موشهاي سوري نر (mice) با وزن تقريبي  21gr که به روش Randomallocation انتخاب شدند، انجام شد. در اين مطالعه موشها به 4 گروه (يک گروه، شاهد و 3 گروه مورد مطالعه) که غلظت هاي مختلف 0.5، 1 و 2 درصد عصاره زنيان (0.001 mg/kg) دريافت مي کردند تقسيم شدند. ابتدا ميوه خشک گياه زنيان را به صورت پودر در آورده و سپس با کمک حلال هاي آلي شامل اترودوپترول، کلروفرم، اتيل استات و الکل اتيليک در مراحل مختلف عصاره گيري شد. به موش ها به مدت 14 روز عصاره خورانده شد و هر روز وزن آنها کنترل گرديد.يافته ها: تاثير مصرف عصاره زنيان با غلظت هاي متفاوت بر وزن موش هاي مورد و شاهد نشان داد که ضريب تغييرات وزن در بين موش هاي گروه شاهد 40.2% بود. در گروه زنيان 0.5 درصد 60.7%، زنيان 1 درصد 44.3% و زنيان 2 درصد 58.5% بود. به اين ترتيب پراکندگي وزن در موش هاي گروه هاي مورد، بيشتر از گروه شاهد است. آزمون هاي ناپارامتري نشان دهنده تفاوت معني دار بين گروه شاهد و گرو هاي مورد و عدم تفاوت بين گروه هاي مورد با يکديگر بود. مصرف زنيان موجب کاهش رشد وزني موشها در مقايسه با گروه شاهد شده است اما با تغيير غلظت زنيان بين 0.5 تا 2% تفاوت معني داري مشاهده نمي گردد.

 
کلید واژه: زنيان، موشهاي سوري، وزن گيري
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 72  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی