نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی ترکیبات لیگنانی و فنولی در اندام های مختلف گیاه Linum album

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: بشامگان الهام السادات*,شريفي مظفر
 
 *دانشگاه تربيت مدرس
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 

گياه Linum album به عنوان يک گياه دارويي در درمان بسياري از بيماري ها از جمله درمان زخم معده، سنگ کليه، سرفه و انواع مختلف سرطان ها مورد توجه است و با بررسي هاي انجام شده، ترکيبات ليگناني موجود در آن، نماينده صفات دارويي براي اين گياه است. ليگنان ها شاخه بزرگي از متابوليت هاي ثانويه از گروه ترکيبات فنلي گياهان هستند. ليگنان ها در محدوده وسيعي از خانواده هاي گياهي از خزه ها تا نهاندانگان وجود دارند. اين ترکيبات در بخش هاي چوبي، ريشه، برگ، ميوه، گل و دانه وجود دارند. پودوفيلوتوکسين يک ترکيب ليگناني است که به عنوان پيش ماده براي سنتز شيميايي داروهاي ضدسرطان teniposide, etoposide و etopophos به کار مي رود که از اين نظر داراي اهميت مي باشد در اين تحقيق ميزان ترکيب پودوفيلوتوکسين و ترکيباتي که داراي مسير بيوسنتزي مشترک با اين ترکيب هستند مانند ليگنين و ساير ترکيبات فنولي، همچنين ميزان پروتئين کل و کربوهيدرات هاي محلول در اندام هاي مختلف گياه جمع آوري شده از رويشگاه هاي طبيعي مورد بررسي قرار گرفت تا ارتباط بين متابوليسم هاي اوليه و ثانويه در گياه مشخص شود. نتايج نشان داد که ترکيب شيميايي گوناگون در اندام هاي مختلف متفاوت مي باشد. ميزان ترکيب پودوفيلوتوکسين، ترکيبات فنلي، فلاونوئيد، فلاونول و پروتئين در اندام گل نسبت به ساير اندام هاي ريشه و اندام هوايي بيشتر بود. اين در حالي است که ميزان پودوفيلوتوکسين فلاونوئيد، فلاونول، پروتئين، کربوهيدرات هاي محلول در اندام هوايي بيشتر از ريشه است ولي ميزان ترکيبات فنلي و ليگنيني در ريشه بيشتر از اندام هاي ديگر بود.

 
کلید واژه: پودوفيلوتوکسين، ليگنان، فنل، Linum album
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 200  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی