برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثير برخي پيش تيمارها بر جوانه زني بذر گياهان دارويي سنبل ختايي، پيرتر و ماميران

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: هادي نجمه*,اميدبيگي رضا,ميرزايي مريم
 
 *دانشکده کشاورزي، دانشگاه تربيت مدرس
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 

سنبل ختايي، پيرتر و ماميران از گياهان ارزشمند دارويي هستند که اطلاعات جامع و مدوني در خصوص جوانه زني بذر آن ها در منابع علمي معتبر وجود ندارد. با توجه به اهميت تکثير ساده گياهان دارويي و نقش بذر در توليد و پرورش اين گياهان، آزمايشي به منظور بررسي اثر تيمارهاي سرمادهي مرطوب (در چهار سطح شاهد، دو، سه و چهار هفته در دماي 4-5°C) و اسيد جيبرليک (در هشت سطح شاهد، 100، 150، 250، 350، 450، 500 و 1000 پي پي ام غلظت محلول براي مدت 24 ساعت خيساندن) بر شکستن خواب و جوانه زني بذر اين سه گياه دارويي به مرحله اجرا در آمد. هر يک از تيمارها در يک آزمايش جداگانه، در آزمايشي فاکتوريل در قالب طرح پايه کاملا تصادفي با سه تکرار مورد بررسي قرار گرفتند. بذور بين دو لايه کاغذ صافي در پتري ديش کشت شدند و در شرايط آزمايشگاهي (23±2 °C) قرار گرفتند. نتايج اين آزمايش نشان داد که بيشترين درصد جوانه زني (%40) در تيمارهاي سه و چهار هفته، و بيشترين سرعت جوانه زني (1.81 بذر در روز) در تيمار چهار هفته سرمادهي مرطوب براي بذر سنبل ختايي به دست آمد. براي بذر پيرتر بيشترين درصد جوانه زني (%42.67) و سرعت جوانه زني (6.17 بذر در روز) به ترتيب در تيمارهاي سه و چهار هفته سرمادهي مرطوب به دست آمد. در مورد ماميران تيمارهاي دو تا چهار هفته سرمادهي مرطوب باعث جوانه زني بهتر بذر اين گياه شدند، لذا احتمالا مدت سرمادهي لازم براي برطرف شدن خواب بذر ماميران بيش از چهار هفته است. به هر حال در اين آزمايش بيشترين درصد جوانه زني (100%) در تيمارهاي 100 و 350 پي پي ام و بيشترين سرعت جوانه زني (5.22 بذر در روز) در تيمار 500 پي پي ام اسيد جيبرليک به دست آمد.

 
کلید واژه: جوانه زني، سرمادهي مرطوب، اسيد جيبرليک، گياهان دارويي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 85  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی