برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر پودر دانه گیاه اسپند بر عملکرد، فراسنجه های خون و رشد جوجه های گوشتی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: هوشمند حسن*,ايزدي هومن,طهماسبي عبدالمنصور
 
 *بخش علوم دامي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهد
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 

گياه اسپند دربردارنده مواد ضد ميکروبي از نوع فلاونوئيدها و آلکالوئيدها مي باشد، که اين مواد در بخش هاي مختلف آن (دانه، کالوس و نهال) يافت مي شود. از جمله آلکالوئيدهاي مهم آن مي توان به آلکالوئيد هارمين، هارمالين، هارمالول و پگانين و آلکالوئيدهاي کينازولين اشاره کرد. اين گياه از منطقه کاشمر تهيه شده و پس از خشک شدن به صورت پودر درآمد و در سطوح مختلف (0.3، 0.6 و 0.9 درصد جيره) در اختيار حيوان قرار گرفت. تاثير افزودن سطوح متفاوت پودر دانه گياه اسپند در قالب طرح کاملا تصادفي با 4 تکرار (10 قطعه جوجه در هر تکرار) و 16 پن (160 قطعه سويه تجاري راس 308) بر فراسنجه هاي خوني، خصوصيات لاشه و عملکرد جوجه هاي گوشتي به مدت 42 روز بررسي شد. شرايط پرورش يکسان و تغذيه بر مبناي جيره هاي تجاري جوجه هاي گوشتي تهيه گرديده است. در سن 42 روزگي از هر پن يک جوجه به صورت تصادفي انتخاب و پس از خون گيري کشتار و اجزاي مختلف لاشه مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج اين آزمايش نشان داد که افزايش پودر دانه گياه اسپند تا سطح 0.9 درصد باعث کاهش رشد و کاهش مصرف خوراک در سطح (P>0.05) در جوجه هاي گوشتي شده و همچنين ميزان مصرف پودر دانه گياه اسپند باعث افزايش ضريب تبديل و کاهش راندمان لاشه در جوجه هاي گوشتي در سن کشتار مي شود. اثر اين دانه بر فاکتورهاي خوني مورد مطالعه و خصوصيات لاشه تاثير معني داري نداشت.

 
کلید واژه: آلکالوئيد، اسپند، جوجه گوشتي، عملکرد، فراسنجه هاي خوني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 738  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی