برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر تنش شوری بر جوانه زنی آویشن

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: ورناصري قندعلي ويدا*,ابدالي مشهدي عليرضا
 
 *دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين، واحد ملاثاني
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 

با توجه به اهميت گياهان دارويي بويژه در صنعت داروسازي و کمبود آن در طبيعت بررسي جنبه هاي زراعي اين گياه از اهميت بسزايي برخوردار است. آويشن يکي از مهمترين گياهان دارويي ايران است که بدليل داشتن تيمول وکارواکرول دراي خاصيت ضد نفخ، ضد ميکروب حصبه، ديفتري، ضد عفونت هاي ريوي و کنترل کننده چربي و قند خون مي باشد. تنش شوري از عوامل مهم کاهش عملکرد اين گياه محسوب مي شود. به منظور بررسي تاثير تنش شوري بر روي جوانه زني آويشن آزمايشي در قالب طرح کاملا تصادفي با چهار تکرار برروي آويشن واريته ولگار 1 fدر سال 1389 در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان انجام شد. تيمار هاي آزمايشي شامل: تنش شوري در چهار سطح 0، 40، 60 و 90 ميلي مول در ليتر کلر سديم بود. بعد از اعمال تيمارها شمارش بذور جوانه زده به صورت روزانه تا ده روزادامه يافته و صفاتي از قبيل درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني و طول ريشه در آن ها اندازه گيري شد. نتايج اين آزمايش نشان دا د که در سطوح مختلف شوري براي صفات سرعت جوانه زني و طول ريشه اختلاف معني داري در سطح 1 درصد وجود دارد. بيشترين ميزان کاهش درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني و طول ريشه در تيمار 90 ميلي مول در ليتر کلريد سديم مشاهده شد. نتايج بدست آمده بيانگر اين است که تنش شوري به صورت معني داري سبب کاهش درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني و طول ريشه مي شود.

 
کلید واژه: تنش شوري، آويشن، جوانه زني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 118  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی