برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه ویژگی های آناتومیکی برگ گونه گیاه دارویی .Thymus fallax Fisch & C. A. Mey با استفاده از روش D.S.S در استان همدان

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: اميني لادن*,عطري مرتضي,چهرگاني عبدالکريم,كلوندي رمضان,صفي خاني كيوان
 
 *مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان همدان
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 

مطالعات آناتومي جهت شناخت ارتباط اکولوژيکي و صفات مربوط به ساختار دروني گياه در علم سيستماتيک استفاده مي شود. اين صفات در تشخيص و شناسايي دقيق روابط تبارشناختي به کار مي روند. جمعيت ها و گونه هاي مختلف، سازش هاي متفاوتي در شرايط اکولوژيکي مختلف از خود نشان مي دهند. از طرف ديگر پاسخ هاي يک گياه در محيط هاي مختلف نيز مي تواند متفاوت باشد. با توجه به اينکه ويژگي هايي که تحت بعضي شرايط محيطي متغيرند، ممکن است تحت برخي شرايط ديگر ثابت باشند. بنابراين بهتر است بررسي هاي آناتوميکي بر پايه همه صفات ممکن انجام گيرد. بايستي اين نکته را در نظر گرفت که درجه اهميت صفات مختلف در گونه هاي مختلف، نيز متفاوت است. با توجه به ارزش و اهميت ويژگي هاي آناتومي، در اين پژوهش براي تعيين سطح و نوع تنوع درون گونه اي گونه گياه دارويي Thymus fallax Fisch & C. A. Mey. با استفاده از روش D.S.S در استان همدان به بررسي و مطالعه آناتومي برگ بيست و دو جمعيت از گياه مذکور با محور قرار دادن فرد يا افراد گونه و استفاده از روش تعيين سطح حداقل از بيست و دو زيستگاه ويژه پرداخته شد. در اين بررسي، از هر جمعيت، نمونه هايي به صورت برش دستي جهت مطالعات ميکروسکوپي آماده شد. بعد از رنگ آميزي لازم تهيه عکس در بزرگنمايي هاي مختلف و توسط ميکروسکوپ نوري انجام شد. صفات مورد مطالعه در اين بررسي شامل تعداد لايه هاي اپيدرم، تراکم و نوع ساختار سلولي کرک، تعداد لايه هاي کلانشيم، تعداد لايه هاي اسکلرانشيم، تعداد دستجات آبکش، چوب و فيبر بود. نتايج حاصل از اين بررسي نشان مي دهد که علي رغم اين که افراد جمعيت هاي مختلف از زيستگاه هاي مختلف تحت شرايط اکولوژيکي متفاوتي جمع آوري شدند اما از نظر آناتوميکي تفاوت قابل توجهي نشان ندادند.

 
کلید واژه: .Thymus fallax Fisch & C. A. Mey، گونه دارويي، آناتومي برگ، روش D.S.S، استان همدان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 125  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی