برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعات کاريولوژيکي بر روي 5 جمعيت طبيعي از گياه دارويي قيچ (zygophyllum fabago)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: اميني چرمهيني فاطمه*,ابراهيمي محسن,ارزاني احمد,بردبار زرين تاج,مداح‌ عارفي حسن
 
 *گروه زيست شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بروجرد
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 

Zygophyllum fabago گياهي علفي از خانواده zygophyllaceae مي باشد. اين خانواده داراي 9 گونه در ايران است که در مرکز، شمال، شمال غربي و شرقي کشور پراکندگي دارند. اين گياه خواص دارويي زيادي مانند اثرضد قارچي و ضد باکتريايي داشته و داراي ترکيباتي است که از آن براي توليد داروهاي مدرن استفاده مي شود. از اين گياه امروزه براي توليد داروهايي جهت درمان روماتيسم، نقرس و آسم و نيز پمادهاي مخصوص بيماري هاي پوستي، زخم ها خارجي و عفوني استفاده مي شود. همچنين عصاره اين گياه حاوي آلکالوئيدي به نام هارمان است که خاصيت ضد افسردگي دارد. در اين تحقيق ارزيابي سيتوژنتيکي جمعيت هاي مختلف اين گونه از طريق مطالعه سلولهاي متافازي تقسيم ميتوز انجام شد. نوک ريشه حاصل از بذرهاي جوانه دار شده در محلول اشباع آلفابرومونفتالين تيمار، در محلول لويتسکي تثبيت و با استو آيرون هماتوکسيلين رنگ آميزي شد. ده صفحه متافازي جهت آناليز پارامترهاي کاريوتيپ مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت. صفات کاريوتيپي مانند طول هر کروموزوم، طول بازوي بلند، طول بازوي کوتاه و نسبت بازوي بلند به کوتاه درصد کلي فرم و اختلاف دامنه طول نسبي کروموزوم اندازه گيري شد. اين بررسي ها بر پايه طرح آماري کاملا تصادفي انجام و تجزيه آماري داده ها بوسيله نرم افزار SAS و SPSS و مقايسه ميانگين ها با آزمون چند دامنه اي دانکن صورت پذيرفت. نتايج آناليز کاريوتيپي نشان داد که کليه جمعيت هاي مورد مطالعه در اين گونه ديپلوئيد بوده و مجموعه کروموزومي آن (x= ) 2n=2x=22 مي باشد. تيپ کروموزوم ها عمدتا از نوع ساب متاسنتريک و متاسنتريک بوده و طول بلند ترين و کوتاهترين کروموزوم به ترتيب 2.52 و 0.89 ميکرون در جمعيتهاي چادگان و شهرضا تخمين زده شد. همچنين با توجه به مطالعات انجام شده در جمعيتهاي چادگان، زابل و مازندران به ترتيب جفت کروموزوم هاي شماره 1، 6 و 1 داراي ساتلايت بودند.

 
کلید واژه: خواص دارويي، سيتوژنتيک، zygophyllum fabago
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 273  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی