برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

آنالیز روغن اسانسی اندام هوائی گیاه Artemisia torcomanica Gand رویشی در ایران همراه با بررسی خواص ضد باکتریایی آن

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: حجتي سعيدي فرشته*,مسعودي شيوا,عطار مگنوليا,كاكاوند سحر,روستاييان عبدالحسين
 
 *گروه شيمي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي، کدپستي: 14676831
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

جنس Artemisia از خانواده کاسني Compositae شامل حدود 250 گونه مي باشد که در سراسر دنيا پراکندگي جغرافيايي دارند. 34 گونه از اين جنس در ايران يافت مي شود که تنها دو گونه هاي A.kermanesis و A.anolepismel انحصاري ايران مي باشند. خواص درماني متعددي از گونه هاي مختلف اين جنس گزارش شده است. برخي از گونه هاي رويشي در ايران خواص ضد مالاريا، ضد اسپاسم، ضد التهاب، ضد تشنج نشان داده اند. در بررسي فيتو شيميايي بر روي گونه هاي مختلف جنس Artemisia ترکيبات استيلني، ترپنوئيدها به خصوص سزکوئي ترپن لاکتونها گزارش شده اند. در بررسي هاي قبلي ما بر روي جنس Artemisiaترکيبات تشکيل دهند A.turanica,A.kermanensis,A.kopetdaghensis, A.haussknechtii, A.ciniformis و A.campestris گزارش شده اند. در اين کار تحقيقاتي روغن اسانسي اندام هوائي گياه A.turcomanica با نام فارسي منه ترکمني جمع آوري شده از 10 کيلومتري بجنورد استان خراسان در سال 1388 به وسيله روش تقطير با آب استخراج و توسط دستگاه هاي GC/MS,GC مورد آناليز و بررسي قرار گرفت. 25 ترکيب با درصد %89.46 در روغن گياه A.turcomanica شناسايي گرديد که از اين ميان شش مونوترپن هيدروکربني (%3.13)، يازده مونوترپن اکسيژن دار (%67.27)، سه سزکوئي ترپن هيدروکربني (%1.68)، سه سزکوئي ترپن اکسيژن دار (%15.83) و دو ترکيب غير ترپنوئيدي (%1.55) شامل بوده اند. 1 و -8 سينئول (%15.47)، اسپاتولنول (%15.18کامفر (%14.76سانتولينا الکل (%14.61) و ترانس بتا-ترپينئول (%11.64) در اسانس فوق از درصد بالايي برخوردار بودند. همان طور که نتايج نشان مي دهد روغن اسانس گياه فوق غني از مونوترپن هاي اکسيژن دار مي باشد. در بررسي خواص ضد باکتريائي اسانس فوق بر روي باکتري هاي گرم مثبت و منفي مشخص گرديد که اسانس مزبور اثرات خوبي بر عليه همه باکتري هاي گرم مثيت و منفي مورد آزمايش خصوصا باکتري گرم مثبت Staphy lococcus وSaprophyticus و باکتري هاي گرم منفي Shigella flexener و Salemonnella para A نشان داده است.

 
کلید واژه: Artemisia turcomanica، روغن اسانس، 1 و 8- سينئول، اسپاتولنول، کامفر، سانتولينا الکل، خواص ضد باکتريائي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 148  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی