برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تعیین مقدار و بررسی پایداری میزان تام فلاونوئید موجود در آب و پوست ارقام مختلف انار ساوه

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: حاجي محمودي منان*,مقدم غزاله,صادقي نفيسه,اويسي محمدرضا,بهزاد معصومه
 
 *دانشگاه تهران، دانشکده داروسازي، گروه کنترل غذا و دارو
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

در سالهاي اخير با افزايش روزافزون بيماريهايي همچون آترواسکلروزيس و انواع سرطانها که در ارتباط با مصرف غذاهاي مضري که تحت عنوان Fast food نامگذاري مي شوند، و همچنين آلودگي هوا و عوامل ديگري همچون استرس، نياز به مواد غذايي سالم از جمله ميوه جات و سبزيجات بيشتر احساس مي گردد. اگر به پاتوژنز اين بيماريها از لحاظ مولکولي بنگريم، مشاهده خواهيم کرد افزايش توليد راديکالهاي آزاد که ارتباط مستقيمي با عوامل نامبرده شده دارد، دليل بسيار مهمي براي ايجاد اين بيماريها مي باشد. بنابراين نياز به آنتي اکسيدانها جهت ممانعت از اثرات تخريبي راديکالهاي آزاد در دهه هاي اخير ذهن دانشمندان و متخصصان تغذيه را به خود معطوف کرده است. ميوه انار از جمله ميوه هاي مطرح در اين زمينه، بدليل دارا بودن اثرات آنتي اکسيداني بالا است. لذا در اين مطالعه به بررسي اثرات آنتي اکسيداني بخش خوراکي و پوست اين ميوه با ارزش پرداخته شده است. از آنتي اکسيدانهاي مهمي که به بررسي آن ها پرداخته شده است، ترکيبات فلاونوئيدي هستند. جهت اندازه گيري ميزان اين ترکيبات از روش آلومينيوم کلريمتريک استفاده گرديد. استانداردي که جهت اين اندازه گيري به کار گرفته شد، کاتچين بود. در اين تحقيق هم چنين بررسي ميزان تام آنتي اکسيدانها و ترکيبات فنولي بخش خوراکي و پوست انار نيز مورد بررسي قرار گرفته است. جهت ارزيابي اثرات آنتي اکسيداني روش FRAP با استانداردهاي آهن و ويتامين E و جهت بررسي ميزان تام ترکيبات فنولي از روش توتال فنول با معرف Folin ciocalteu و استاندارد گاليک اسيد استفاده شد. در اين تحقيق از روش عصاره گيري توسط سوکسله با حلالهايي همچون متانول، آب، اتيل استات و استن استفاده گرديد. نتايج نشان داد که در مورد قسمت خوراکي انار رقم پوست سفيد بي هسته شمال داراي بيشترين ميزان ترکيبات فلاونوئيدي مي باشد. در مورد پوست انار نيز ارقام پوست سياه، تابستاني ترش و ملس شيرين داراي بيشترين ميزان ترکيبات فلاونوئيدي مي باشند. همچنين ميزان پايداري اين ترکيبات در عصاره هاي بخش خوراکي و پوست انار در سه هفته متوالي مورد بررسي قرار گرفت و نتايج نشان داد نمونه ها از پايداري خوبي برخوردار مي باشند. در مورد اثرات آنتي اکسيداني، رقم تابستاني ترش هم مربوط به بخش خوراکي و هم پوست انار داراي بيشترين اثر مي باشند. در مورد ميزان ترکيبات فنولي رقم تابستاني ترش مربوط به بخش خوراکي و رقم ملس شيرين ساوه مربوط به بخش پوست بيشترين ميزان اين ترکيبات را به خود اختصاص مي دهند.

 
کلید واژه: آنتي اکسيدان، ترکيبات فنولي، انار
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 114  
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی