نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

واکنش جوانه زنی گیاه داروئی شیرین بیان به پرایمینگ و زمان اعمال پرایمینگ

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: ميرزايي امير*,ناصري رحيم,سليماني فرد عباس,نظرعليزاده كامران
 
 *بخش کنترل و گواهي بذر، ساختمان شماره 2، مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي، استان ايلام
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

استقرار نامناسب گياه يکي از مشکلات مهم در نواحي ديم کم باران که آيش تابستانه دارد، مي باشد. پايين بودن رطوبت در اطراف بذر، کاشت عميق بذر و سله بستن خاک بوسيله باران قبل از سبز شدن گياهچه از استقرار مناسب گياه جلوگيري مي کند. سبز شدن يکنواخت و سريع مزرعه يک پيش شرط لازم جهت رسيدن به پتانسيل عملکرد و کيفيت مناسب در محصولات يکساله مي باشد. پرايمينگ بذر روشي است که در آن پروسه جوانه زني شروع شده، اما از خروج ريشچه از پوسته بذرجلوگيري مي کند.پرايمينگ مي تواند به روش هاي مختلفي از قبيل هيدرو پرايمينگ (خيساندن در آب)، اسموپرايمينگ (خيساندن در محلول هاي اسمزي) و استفاده از تتظيم کننده هاي رشد و يا مواد جامد صورت گيرد. هدف از پرايمينگ افزايش سرعت و يکنواختي در سبز شدن، توليد بالاتر و بهتر عملکرد در گونه هاي با رشد رويشي و زايشي است. به منظور بررسي تاثير روش پرايمينگ در 4 محلول با فشار اسمزي ( 3-، 5-، 7- و 8- مگاپاسکال) و مدت زمان اعمال تيمار پرايمينگ (24، 48 و 72 ساعت) بر جوانه زني گياه داروئي انيسون، آزمايش يه بصورت فاکتوريل و در قالب طرح کامل تصادفي در 3 تکرار در آزمايشگاه مرکز تحقيقات ايلام اجرا گرديد. نتايج بدست آمده از آزمايش نشان داد که بهترين تيمار 5- مگاپاسکال در مدت زمان 48 ساعت پرايمينگ بود که از نظر صفات جوانه زني کل، سرعت جوانه زني، درصد تخليه ذخاير بذر، سرعت پويايي ذخاير بذر و سرعت رشد گياهچه اختلاف معني داري را بوجود آورد. در اين آزمايش تيمار 72 ساعت بود که به سه محلول تهيه شده جهت اعمال پرايمينگ واکنش يکساني نشان داد و در مقايسه با تيمار شاهد جوانه زني بهتري داشت که به که اين امر به دليل دليل سازگار بودن گياه به شرايط نامساعد مي باشد.

 
کلید واژه: پرايمينگ، جوانه زني، شيرين بيان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 188  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی