برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر تاريخ کشت و تراکم هاي مختلف گياهي بر عملکرد دانه گياه دارويي رازيانه (Foeniculum vulgar)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: ميرزايي امير*,ناصري رحيم,سليماني فرد عباس,نظرعليزاده كامران
 
 *بخش كنترل و گواهي بذر، ساختمان شماره 2، مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي، استان ايلام
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

به منظور بررسي تاثير تاريخ کشت و تراکم هاي مختلف گياهي بر عملکرد و اجراي عملکرد دانه، گياه دارويي رازيانه آزمايشي به صورت کرت هاي خردشده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار در منطقه ملکشاهي، ايلام در سال زراعي 1386 اجرا شد. سه تاريخ کاشت 20 اسفند، 5 فروردين و 20 ارديبهشت به عنوان عامل اصلي و سه سطح تراکم مختلف گياهي 10 15 و 20 بوته در مترمربع به عنوان عامل فرعي انتخاب شدند. نتايج حاصل از تجزيه واريانس داده بيان داشت که تاريخ کاشت هاي مختلف بر تمام صفات مورد آزمايش تاثير معني دارد. بيشترين عملکرد دانه، تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در چتر و وزن هزار دانه در تاريخ کاشت 5 فروردين ماه مشاهده شد. در اين پژوهش کمترين عملکرد دانه، تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در چتر در تاريخ کاشت اول بدست آمد. نتايج حاصل از تجزيه واريانس داده بيان داشت که تراکم هاي مختلف گياهي بر تمام صفات مورد آزمايش تاثير معني دارد. بيشترين عملکرد دانه، تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در چتر و وزن هزار دانه در تراکم گياهي 15 بوته در متر مربع بدست آمد. وزن هزارد دانه در تراکم 20 بوته در متر بدست آمد که دليل اين موضوع کاهش ساير اجزاي عملکرد دانه در اين تاريخ کاشت بيان شد. اثر متقابل تاريخ کاشت و تراکم بوته نيز بر عملکرد دانه، تعداد چتر در بوته و وزن هزار دانه معني دار گرديد. بيشترين عملکرد دانه از اثر متقابل 5 فروردين ماه و تراکم گياهي 15 بوته در مترمربع بدست آمد.

 
کلید واژه: رازيانه، تاريخ کاشت، تراکم بوته، عملکرد دانه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 115  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی