برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

افزودن پودر برگ مورد (Myrtus communis) به جیره اسیدی شده برای جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: موسوي زاده سيده آمنه,خسروي نيا حشمت اله*,موسوي زاده سيدعبدالعظيم,صالح نيا علي,ماسوري بابك
 
 *بخش علوم دامي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه لرستان
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

اين مطالعه با هدف بررسي تاثير دو فاکتور پودر مورد (در سه سطح 0، 1 و 2 درصد) و اسيد سيتريک (در سطح 0 و 1 درصد) در جيره بر عملکرد توليدي مرغ هاي گوشتي اجرا شد. آزمايش به صورت فاکتوريل و در قالب طرح کاملا تصادفي با شش تيمار، هر يک در 5 تکرار انجام شد. هر تکرار شامل 16 جوجه ( مخلوط نر و ماده) سويه راس 308 بود. در طول 42 روز آزمايش ميانگين حداقل و حداکثر دماي محيط به ترتيب 25 و 32 درجه سانتيگراد بود، لذا جز براي 2 هفته اول، جوجه ها در اغلب ساعات شبانه روز تحت تنش گرمايي بودند. افزودن 2 درصد پودر گياه مورد به جيره وزن زنده جوجه ها را در سنين 7، 14، 21، 28، 35 و 42 روزگي در مقايسه با گروه شاهد به طور معني داري کاهش داد (P<0.05). سطح 1 درصد مورد بجز در سن 14 روزگي، موجب کاهش وزن معني داري در جوجه ها نشد (P<0.05). اثر متقابل مورد و اسيد، تا 28 روزگي تاثيري بر وزن جوجه ها نداشت ولي پس از آن وجود اسيد در جيره، عملکرد جوجه ها با جيره هاي حاوي مورد را کاهش داد. جيره هاي حاوي 2 درصد مورد موجب کاهش وزن و راندمان لاشه جوجه ها در سن 42 روزگي شدند (P<0.05) ولي سطح 1 درصد تفاوت معني داري با گروه شاهد نداشت. وزن مطلق و نسبي لاشه و چربي حفره شکمي و همچنين وزن ران ها به طور منفي تحت تاثير افزايش سطح مورد جيره قرار گرفت و براي سطح 2 درصد به طور معني داري کمتر از گروه شاهد شد (P<0.05). وزن مطلق سينه تحت تاثير وجود مورد و يا اسيد در جيره قرار نگرفت. اثر متقابل سطح مورد و اسيد در جيره تاثير معني داري بر وزن لاشه و وزن مطلق و نسبي چربي حفره شکمي داشت (P<0.05). ضريب تبديل خوراک در سنين 7-1، 14-7 و 28- 21 روزگي براي سطح 2 درصد حداکثر و براي گروه شاهد حداقل بود. ولي براي کل دوره (42-1 روزگي) براي مرغ هاي تغذيه شده با جيره هاي حاوي 1 درصد مورد پايين تر از ساير گروه ها بود (P<0.05). مصرف خوراک جوجه ها در سنين 7-1، 21-14، 35-28 روزگي و براي کل دوره به طور معني داري براي اتيمار 2 درصد مورد کاهش يافت (P<0.05). ميزان تلفات جوجه ها تا سن 21 روزگي با جيره هاي حاوي مورد پايين ولي پس از آن بيشتر بود ولي در هيچ سني تفاوت معني داري با گروه شاهد نداشت (P<0.05). افزودن اسيد به جيره و اثر متقابل آن با مورد در هيچ سني، تاثير معني داري بر مصرف خوراک و ضريب تبديل خوراک (جز در 21 تا 28 روزگي) و همچنين تلفات جوجه ها نداشت (P<0.05). نتيجه گيري مي شود که افزودن پودر مورد به جيره مرغ هاي گوشتي تحت تنش حرارتي تاثير مثبتي بر عملکرد توليدي ندارد.

 
کلید واژه: پودر مورد (Myrtus communis)، جيره اسيدي شده، جوجه هاي گوشتي، تنش گرمايي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 198  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی