برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اهمیت بررسی تنوع ژنتیکی در گیاهان دارویی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: جهاني سه قلعه مجتبي*,نعمت زاده قربانعلي
 
 *گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه علوم‌ کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

اهميت گياهان دارويي سبب شده است که هر ساله تعداد بيشتري از کشاورزان با تغيير نوع کشت از زراعت هاي معمول به کشت گياهان دارويي و به سمت توليد اين دسته از گياهان روي آورند. گياهان دارويي بومي ايران داراي پراکنش قابل توجهي در نقاط مختلف کشور مي باشند. ارزيابي جمعيت هاي وحشي در نگهداري و بکارگيري شايسته از ژرم پلاسم هاي مناسب، ضروري به نظر مي رسد. در واقع بهبود وضعيت ژنتيکي هر موجود به وجود وسعت ژنتيکي آن وابسته است. برنامه هاي اصلاحي فعلي و آينده نه تنها نيازمند دسترسي به اين تنوع ها مي باشد بلکه وابسته به نگهداري و مديريت صحيح حفظ و استفاده از آن ها نيز هست. بررسي تنوع ژنتيکي، متخصصين اصلاح نباتات را در شناسايي ظرفيت ژنتيکي صفات مرتبط با اهداف اصلاحي مهم آن، ياري مي نمايد و مطالعه الگو پذيري تنوع ژنتيکي از تنوع جغرافيايي و اقليمي ژنوتيپ ها، نشان دهنده سازگاري هاي احتمالي آن ها با محيط هاي متفاوت مي باشد. با وجود اين که بررسي هاي مورفولوژيک هم چنان به عنوان مبنا و اولين مرحله در پتانسيل ژرم پلاسم و طبقه بندي آن ها مورد استفاده قرار مي گيرند، اما اغلب به تنهايي نمي توانند براي شناسايي روابط ژنتيکي ارقام استفاده شوند. امروزه استفاده از نشانگرهاي مولکولي براي انگشت نگاري ژنتيکي جايگاه ويژه اي پيدا نموده است و نشانگرهاي مولکولي در آشکار نمودن تنوع ژنتيکي گياهان خويشاوند، به ويژه وقتي نشانگرهاي فنوتيپي قادر به تشخيص آن نيستند مفيد مي باشند. نشانگرهاي مولکولي نسبت به نشانگرهاي مورفولوژيکي کاراتر و قابل اعتمادتر بوده، از نظر تعداد نامحدود و به طور معمول کمتر تحت تاثير شرايط رشدي گياه قرار مي گيرند.

 
کلید واژه: تنوع ژنتيکي، گياهان دارويي، نشانگرهاي مورفولوژيکي و مولکولي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 473  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی