برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر عصاره آبی پیکر رویشی گیاه افسنطین (.Artemisia absinthium L) بر جوانه زنی و رشد بذور گیاهان دارویی شاهی، مرزه و جعفری

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: مهديه نجف آبادي محمدباقر*,زارع بواني محمدرضا,عشورنژاد مصطفي,قرباني حميدرضا
 
 *دانشگاه گيلان، گروه علوم باغباني
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

از جمله عوامل مهم محدودکننده در افزايش محصولات کشاورزي، تداخل ناشي از اثرات آللوپاتيک علف هرز با آن ها است که کاهش عملکرد را موجب مي شود. در اين تحقيق تاثير غلظت هاي مختلف عصاره آبي اندام هوايي افسنطين بر فرايند جوانه زني سه گونه بذر سبزي شاهي (Lepidium sativum)، جعفري (Petroselinum sativum) و مرزه (Satureja hortensis) مورد بررسي قرار گرفت. آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب طرح کامل تصادفي با سه تکرار و تيمارهاي آزمايشي شامل عصاره گياه افسنطين در چهار غلظت (25%، 50%، 75% و 100%) و آب مقطر (شاهد) بود. نتايج حاصل از تجزيه واريانس حاکي از معني دار شدن اختلاف اثرات ساده فاکتورهاي آزمايشي براي صفات طول ريشه چه، طول ساقه چه، وزن تر ريشه چه و ساقه چه و از طرف ديگر معني دار بودن اختلاف بين اثرات متقابل براي صفات درصد بذور جوانه زده و سرعت جوانه زني بود. اثر آللوپاتيک بر روي شاخص هاي جوانه زني مرزه بيش از دوگونه سبزي ديگر بود. بررسي اثر متقابل فاکتورها براي صفت درصد جوانه زني نشان داد که ترکيب تيماري گياه جعفري در غلظت 100% عصاره اختلاف معني داري را با گياه مرزه در غلظت 50% عصاره و گياه شاهي در غلظت 75% عصاره ندارد و در اين غلظت ها جوانه زني گياهان متوقف مي گردد. بيشترين اثر بازدارندگي عصاره روي جوانه زني در گياه مرزه مشاهده شد به گونه اي که از غلظت 25% به بعد جوانه زني کاهش شديدي پيدا کرده و با شاهد (صفر) در سطح 5% اختلاف معني داري دارد. بيشترين ميزان درصد جوانه زني در سطوح مختلف عصاره براي گياه شاهي مشاهده شد و اين مقادير به جز در غلظت 25%، اختلاف معني داري با هم نداشتند. بيشترين مقدار سرعت جوانه زني نيز در گياه جعفري و در غلظت عصاره 75% ديده شد. نتايج نشان مي دهد عصاره گياه افسنطين داراي اثرآللوپاتيکي قوي بوده که بيانگر نقش تاخيري آن در جوانه زني بذور و به دنبال آن افزايش سرعت جوانه زني در سطوح بالاتر مي باشد. گياه شاهي بيشترين مقاومت را نسبت به عصاره گياه افسنطين داراست.

 
کلید واژه: دگرآسيبي، جوانه زني، افسنطين، جعفري، شاهي، مرزه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 101  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی