نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر الگوهای مختلف کاشت و عناصر ریزمغذی بر رشد و عملکرد و میزان اسانس نعنا فلفلی (Mentha piperita)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: منصوري ايران دخت*
 
 *دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

به منظور بررسي اثر الگوهاي مختلف کاشت و عناصر ريزمغذي بر رشد و عملکرد و ميزان اسانس نعناع فلفلي آزمايشي در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي طي سال زراعي 1389 انجام شد. آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي و در چهار تکرار انجام شود. فاکتور اول الگوهاي مختلف کاشت در سه سطح فواصل (50´10، 50´20، 50´30 سانتي متر) و محلول پاشي در دو سطح (عدم محلول پاشي و محلول پاشي) بود. برداشت در دو چين صورت گرفت و داده هاي حاصل به صورت اسپليت پلات در زمان آناليز شد. نتايج نشان داد که تراکم و محلول پاشي اثر مثبت معني داري بر عملکرد تر و خشک اندام هاي هوايي گياه و عملکرد اسانس و درصد اسانس داشت و با افزايش تراکم ميزان عملکرد اندام هاي هوايي و عملکرد اسانس افزايش اما درصد اسانس کاهش يافت. بيشترين ميزان عملکرد تر و خشک اندام هاي هوايي گياه و بيشترين عملکرد اسانس در الگوي کاشت 50´20 سانتي متر و با محلول پاشي بدست آمد. عملکرد اسانس در چين اول نسبت به چين دوم کمتر اما درصد اسانس بيشتر بود.

 
کلید واژه: نعناع فلفلي، الگوهاي مختلف کاشت، عناصر ريزمغزي، عملکرد، اسانس
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 110  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی