نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر بسترهای آلی کشت بر میزان کامازولن توده های بابونه آلمانی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: ملكيان ماجده*,همتي خدايار,قاسم نژاد عظيم,شكري حجت اله,برزعلي محمد,دردي پور اسماعيل
 
 *گرگان، دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

بابونه آلماني به عنوان يکي از مهمترين و پرمصرف ترين گياهان داروئي اسانس دار محسوب مي گردد که افزون بر صنايع غذائي و بهداشتي در زمينه دارو سازي نيز کاربرد فراواني دارد. عملکرد اقتصادي بابونه گل ها آن مي باشد که حاوي مواد موثره مختلفي بوده که از مهمترين آن ها مي توان از کامازولن موجود در ترکيبات فرار گلچه هاي لوله اي نام برد. از آنجائيکه مديريت کود يک عامل مهم در موفقيت کشت گيا ها ن داروئي مي باشد، در اين بين شناسائي کودهاي سازگار با طبيعت و مناسب براي گياه مي تواند اثرات مطلوبي بر شاخص ها کمي و کيفي گياه داشته باشد. به منظور بررسي تاثير کودهاي آلي بر ميزان کامازولن موجود در گل ها بابونه آلماني تحقيقي طي سال هاي 1389-1388 بر پايه کاملا تصادفي و در سه تکرار انجام گرفت. تيمارهاي مورد بررسي شامل بسترهاي مختلف کشت: خاک مزرعه به عنوان نمونه شاهد و کود دامي، مرغي و فسفاته زيستي بود که بر دو توده بابونه آلماني (ايتاليا و زابل) اعمال گشت. بر اساس نتايج حاصل از کرو ماتوگرافي گازي و کرو ماتوگرافي گازي متصل به طيف سنج جرمي بسترهاي مختلف کشت و توده و اثرات متقابل آن ها تاثير معني داري به ميزان 1 درصد بر ميزان کامازولن داشت، بطوريکه حداکثر کامازولن با ميزان 2.146 درصد در اثر کاربرد کود مرغي حاصل شد که به طور معني داري با ساير کودهاي ارگانيک تفاوت داشت و حداقل ميزان (1.296) در تيمار شاهد بدست آمد و در تاثير متقابل بستر هاي آلي و توده گياهي حداکثر درصد کامازولن با ميزان 3.262 تحت تاثير متقابل توده ايتاليا و کود مرغي حاصل گشت.

 
کلید واژه: بابونه آلماني، بستر کشت، توده، کامازولن
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 63  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی