برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مقایسه سه روش استخراج DNA از گونه های مختلف جنس زعفران (.Crocus spp)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: جعفري هدي*,نجفي زريني حميد,بلندي احمدرضا,عبادي عباداله
 
 *دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

گياه زعفران از جمله گياهان بومي ايران بوده که داراي خواص دارويي و غذايي با اهميتي مي باشد. زعفران در ايران به لحاظ اقتصادي داراي پيشينه و جايگاه مهمي است. بنابراين انجام مطالعات ژنتيکي به منظور اصلاح و بهبود عملکرد محصول و کيفيت خصوصيات دارويي و ادويه اي ضروري است. در انجام مطالعات ژنتيکي، استخراج DNA و کيفيت و کميت آن يکي از گامهاي اوليه است. هدف از بررسي حاضر مقايسه روشهاي مختلف استخراج DNA از قسمتهاي مختلف در گونه هاي جنس زعفران است. براي اين منظور سه روش استخراج مينساويچ و همکاران، CTAB، دلاپورتا و همکاران، براي انتخاب بهترين روش مورد ارزيابي قرار گرفتند. به عنوان مواد گياهي براي استخراج DNA برگهاي جوان و مسن، گل و کورم در چهار گونه جنس Crocus هر يک با سه تکرار مورد مقايسه قرار گرفتند. براي ارزيابي DNA حاصل، از آزمايش اسپکتروفوتومتر، الکتروفورز ژل آگارز و PCR استفاده گرديد. بر اساس نتايج حاصل ميانگين عملکرد در روش مينساويچ و همکاران، ده ميکروگرم بر گرم بوده که نسبت به دو روش ديگر اختلاف معني داري نشان داد. همچنين در مقايسه بافتهاي مختلف، بافت برگي با ميزان متوسط سي ميکروگرم بر گرم بالاترين ميزان DNA را بدست داد. اما در گونه هاي مختلف نتايج يکساني بدست آمد. در نتيجه براي استخراج DNA در مطالعات ژنتيکي زعفران استفاده از بافت برگي با روش مينساويچ و همکاران که روشي ساده تر و کم هزينه تر نسبت به روش CTAB و دلاپورتا نيز مي باشد پيشنهاد مي گردد.

 
کلید واژه: استخراج DNA، زعفران، PCR (واکنش هاي زنجيره اي پليمراز)، خواص دارويي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 237  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی