برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های مورد، زنجفیل خشک و تازه بر تعدادی از باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: تيموري حسين*,عزيزي منصوره,فتحي نجفي محسن
 
 *مشهد، شهرک صنعتی توس، شهرک فناوری مواد غذایی و بیوتکنولوژی شمال شرق، آزمایشگاه سورن تک توس
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

از دهه 1950 باکتري هاي بيماري زاي متعدد به آنتي بيوتيک ها مقاومت نشان دادند که اين مقاومت هم چنان در حال گسترش است. بنابراين بهره گيري از داروهاي گياهي براي دست يابي به ترکيبات جديد جهت غلبه بر مقاومت باکتري ها مورد بررسي قرار گرفت. يکي از اين گياهان زنجفيل و ديگري مورد است. هدف از اين مطالعه، بررسي اثر ضد باکتري عصاره الکلي گياهان مورد، زنجفيل خشک و زنجفيل تازه بر باکتري هاي گرم مثبت Staphylococcus aureus & Bacillus cereus و باکتري گرم منفي Salmonella typhimurium مي باشد. عصاره هاي 70% از مورد، زنجفيل تازه و خشک ساخته شد. خاصيت ضد باکتري عصاره الکلي اين گياهان ابتدا به روش پانچ گذاري در محيط پليت آگار غني شده بررسي شد و حداقل غلظت مهارکننده و حداقل غلظت کشنده با استفاده از درصد غلظت هاي مختلف عصاره تعيين شد.اثر مهارکنندگي عصاره زنجفيل خشک برروي باکتريها (حداقل 12 ميليمتر)، بهترين اثر مهارکنندگي زنجفيل خشک براي باکتري استافيلوکوک اورئوس و کمترين اثر مربوط به باکتري ليستريا مي باشد و موثرترين مقدار عصاره زنجفيل خشک در پانچ 42.6 ميلي گرم با هاله 15.8 ميليمتر در مورد باکتريهاي استافيلوکوک اورئوس و باسيلوس سرئوس گزارش شد. عصاره زنجفيل تازه بهترين اثر مهارکنندگي را براي ليستريا در 42.6 ميلي گرم با اندازه هاله 9.1 ميليمتر با توجه به کمينه مهارکنندگي داشته است. در زنجفيل تازه با توجه به نمودارها هيچگونه اثر مهارکنندگي موثر براي باکتريهاي مورد بررسي ديده نميشود. در مورد باکتري استافيلوکوک اورئوس و ليستريا بيشترين اثر مهارکنندگي مربوط به گياه مورد و کمترين اثر را زنجفيل تازه دارد.

 
کلید واژه: مورد، زنجفيل، عصاره الکلي، باکتري گرم مثبت، باکتري گرم منفي، مهارکنندگي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 62  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی